טור יהודי

טור יהודי | הרב שמעון בן ציון

השיבה שופטינו כבראשונה

טור יהודי | הרב שמעון בן ציון מכל תשע עשרה הברכות שבתפילת עמידה רק באחת מבקשים מהקב"ה שיסיר ממנו יגון ואנחה. זו הברכה שבה מבקשים שנזכה לשופטי צדק כבראשונה, כאשר ישבה הסנהדרין בלשכת הגזית בהר הבית. עם קום המדינה ניסו הרב הראשי דאז, הרב הרצוג

קרא עוד »

השיבה שופטינו כבראשונה

טור יהודי | הרב שמעון בן ציון פעם שאלו את הרבנית פיינשטיין, אשתו של הרב מיכל פיינשטיין זצ"ל (אחיינו של הרב משה פיינשטיין זצ"ל, בעל ה'אגרות משה'), ואת בנה הרב דוד שליט"א, כיצד ייתכן שהרב פיינשטיין שר בזמירות השבת "להתענג בתענוגים, ברבורים ושליו ודגים", והרי

קרא עוד »
2 חיילים עומדים באזכרה

על הדבש ועל העוקץ

טור יהודי | הרב שמעון בן ציון "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" לשון עתיד. מדוע לא נכתב: "ומרדכי לא כרע ולא השתחווה" בלשון עבר? זהו ההסבר הפשוט (מהר"ל): "מפני שלא נעשה זה בפעם אחת בלבד אלא הרבה פעמים, יום יום, שמרדכי לא השתחווה להמן", לכן

קרא עוד »