תוצאות החיפוש

אוהב את הבריות

"ואהבת לרעך כמוך אני ה'". במסכת שבת מספרת הגמרא על "נכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו: גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה

איכה

האדם הוא יצור המסוגל לנוע בין שני קטבים, בין הצד הגשמי לצד הרוחני.כשם שנוצר משני מרכיבים: עפר ונשמה. עובדה זו היא גם העומדת בבסיס השאלה

מדינה והלכה

בימים אלה שבין יום העצמאות ליום ירושלים, נראה לי שיש עניין לחזור על היסודות שעליהם מושתת קיומה של מדינת ישראל מבחינה תורנית והלכתית. אמנם לפעמים

שיפוצים

פרטי המקרה > גברת וייס בקשה לערוך שיפוץ מקיף בדירתה. לצורך כך בקשה מספר הצעות מחיר מקבלנים שונים. לאחר ביקור קבלן השיפוצים 'חיים הבנאי' בדירה,

ושמחתם

אם ננסה לאפיין את המחוזות הרוחניים אותם אנו פוגשים בספירת העומר, פשוט נסתבך. מחד, ישנה עליה רוחנית המתחילה בפסח ומטפסת לשבועות. מאידך, מותם של תלמידי

Scroll to Top
גלילה למעלה