תוצאות החיפוש

התיישבות בארץ ישראל

בחנוכה השנה תמלאנה 35 שנה להקמת יישוב הקבע אלון מורה, הצופה על שכם ממזרח. אלון מורה הוא המקום הראשון אליו הגיע אברהם אבינו בלכתו מאור

קריאת מגילה באדר שני

מסורת בידינו כפי שכתוב במגילת אסתר, שפורים אירע 'בשנים עשר חודש, הוא חודש אדר…' אם כן, מדוע איננו קוראים את המגילה בחודש אדר ראשון? הרי

Scroll to Top
גלילה למעלה