תוצאות החיפוש

יעקב ועשיו

וכי יצחק לא ידע מיהו עשו? קשה לומר שהוא היה כל כך עיור עד שלא ראה את אופיו של בנו. קשה גם להעלות מחשבה תמוהה,

חושך ואור במגילה

לאחר הנס  הגדול שארע ליהודים, אסתר עצמה נותרת במצב טרגי אישי, כאסירה לעולם בארמון מלכות פרס. עבורה, תקופת המגילה היא תקופת הסתר פנים קשה. בסיום

Scroll to Top
גלילה למעלה