תוצאות החיפוש

בקדושה ובטהרה

רש"י מביא בשם המדרש את מאמרו של רבי שמלאי "כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת

לפני בא יום ה' הגדול

שבת שלפני פסח נקראת בפי רבותינו 'שבת הגדול', מפני שבאותה שנה שבה יצאו ישראל ממצרים, י' בניסן חל בשבת, וביום זה נצטוו להכין שה לבית

Scroll to Top
גלילה למעלה