Page 2 - בדרך לבית
P. 2
מאמר מערכת
כך גם לוויות יובל מור יוסף ויוסף כהן, החיילים הקדושים. אביו של יוסף דיבר על העם כולו ועל החיבור בין חלקיו כאילו כל אחד מאיתנו היה בנו שלו, אך מעבר לעניין הזה, גם המקום הגאוגרפי של הקברים העביר
מסר חודר לאויבינו.
עמיעד ישראל הקטן והחייל יוסף כהן הי"ד נקברו בהר הזיתים, בלב בירתנו, מול מקום בית המקדש, ולמרות הכאב האדיר המקום
הזה מעורר תקווה וציפייה.
המקום הזה, אשר קבורים בו הראי"ה קוק זצ"ל ובנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הרב אברהם שפירא וגדולי דור נוספים, מזכיר לנו שגם אם נראה לנו שאויבינו מצליחים לרצוח בנו, עם ישראל הוא עם נצחי, ובמקום שאנחנו קוברים את הצדיקים האלה נראה בעזרת ה'
בפרשת השבוע יעקב משביע את בניו שלא יקברו אותו במצרים ומבקש מהם לקבור אותו דווקא בארץ ישראל: " ִאם ָנא ָמ ָצא ִתי ֵחן ְּב ֵעי ֶניָך ִׂשיםָנאָיְדָך ַּתַחתְיֵרִכיְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסדֶוֱאֶמת
ַאל ָנא ִת ְק ְּב ֵר ִני ְּב ִמ ְצ ָר ִים".
יוסף הצדיק ואחיו לוקחים את יעקב לאחר מותו דרך ארוכה עד שהם מגיעים לארץ ישראל, אך הם אינם מסתפקים בזה; הם ממשיכים להצפין עד שהם מגיעים למערת המכפלה, ורק שם, ליד אביו יצחק וסבו אברהם הם קוברים את יעקב אבינו, ולאחר מכן חוזרים מצרימה, כפי
שהבטיחו לפרעה.
בשבוע האחרון נרצחו יהודים קדושים בידי מחבלים ארורים, ונוכחנו לראות שלעיתים דווקא המתים בקבורתם מזעזעים אומה שלמה.
הלוויה של התינוק עמיעד ישראל, שבקושי מלאו לו ארבעה ימים, לא הותירה עין יבשה. עצם הלוויה, שבה ההורים שוהים בבית החולים ושני סביו מספידים את העולל הקטן והטהור
בקרוב את הגאולה. איילת
שנרצח בידי חיות אדם, טלטלה אותנו.
הכנסולאתרהחדששלגילוידעת:
giluydaat.co.il
פוסט השבוע
אל תהיו מוסכים!
תנועה כהלכה | יקי פריד אזרח שאכפת לו
הקדמית וכמובן הסתיר את שדה הראייה של הנהג. הנהג עצר בצד, ואז הבחין כי השמשה הקדמית נסדקה לכל אורכה.
מסקנה – גם אם כלי הרכב יצא תחת ידי איש מקצוע, לפני שיוצאים לדרך רצוי תמיד לבדוק אותו ולוודא שהכול מחוזק, סגור ותקין.
חשוב לדעת – במקרה של תקלה בדרך, נקר, רכב שאינו מניע, רכב שמפתחותיו ננעלו בפנים ועוד צרות כאלה שאינכם יכולים להתגבר עליהן לבד, יש תמיד "ידידים": 053-3131310, רשת מתנדבים ארצית שפעיליה יסייעו לכם במהירות וללא תשלום. חשוב לשמור את המספר ברשימת
.אנשי הקשר של הנייד
סדנאות סימולציה לנהיגה חכמה של תנועה כהלכה לפרטיםולהרשמה:אביקנטרוביץ 09-7745758 ,054-4836343
גם מוסכניק עלול לסכן חיים – באמצע נסיעה ברכב הרגיש נהג שיש לו נקר (פנצ'ר בגלגל הקדמי), והחליף את הצמיג אצל בעל מקצוע. בהמשך הנסיעה הוא שמע קולות חשודים מכיוון הגלגל המוחלף וחשב ששוב יש נקר בצמיג, ולכן עצר במקום בטוח, אך כל הצמיגים היו מנופחים כראוי. הוא המשיך לנסוע, ומאחר שעדיין שמע קולות מוזרים, שייך אותם לבעיה במנוע עד שלפתע סטה כלי הרכב מנתיבו. הנהג עצר והבחין שהגלגל המוחלף נוטה
על צידו.
התברר – בעל המקצוע שהחליף את הגלגל לא חיזק כראוי את הברגים, וכלי הרכב נסע כשהברגים רפויים עד שהגלגל כמעט נפרד
לחלוטין מהרכב תוך כדי נסיעה.
מוסכניק 2 – רכב נכנס לטיפול שגרתי במוסך, הנהג קיבל הודעה שהטיפול הסתיים והרכב מוכן. הנהג נכנס לרכב, אמר תודה ונסע לדרכו. לאחר כמה מאות מטרים, כשכלי הרכב היה במהירות נסיעה רגילה, התרומם לפתע מכסה המנוע, ובשל המהירות עף על השמשה
קרן אביה
לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג
בשיתוף
ראיתם פוסט ששווה שיתוף?!
שתפו אותנו.
gdaat.pisrael@gmail.com
קרן אביה
הוצאה לאור: קרן אביה לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג | פרסום: אסא שפירא 054-566-5930 | עורכת: איילת שליסל עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: פרסומי ישראל | תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד  אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות  נא לא לקרוא בשעת התפילה נא לשמור על קדושת הגיליון  כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל giluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | חפשו אותנו בפייסבוק  גילוי דעת
5:19 5:21 5:17
מוצאי שבת
ירושלים: תל אביב: חיפה:
הדלקת נרות
ירושלים: 4:03 תל אביב: 4:21 חיפה: 4:10
2|


   1   2   3   4   5