Page 4 - גילוי דעת
P. 4
מאמר מערכת
בתחילת הפרשה השבוע נקרא על מעשה פינחס, על קנאה לה’ שלבסוף מבורכת מפי ה’ ועל ברכת אלוקים שניתנת לפינחס: ברית שלום. רבות דובר על המעשה של פינחס ועל הקנאות, אם היא טובה, אם היא מוצדקת ואם מותר לקנא כך בשם ה’. ברור שבימינו אין כל הצדקה לקנא כמו פינחס, אך עדיין נשארת השאלה איך להתמודד עם עוברי עבירה ואם מחאה נגדם אינה מביאה את התוצאה ההפוכה.
בהפטרה מסופר על אליהו הנביא שברח לאחר שהרג את נביאי הבעל בכרמל. אליהו מסתתר במערה, וכשה’ שואל אותו למה הוא בורח הוא אומר שקינא לה’ כי בני ישראל עזבו את הברית וביקשו לקחת את נפשו. ה’ עונה לו: לא ברעש ה’ ולא באש ה’ אלא בקול דממה דקה. זה מזכיר
את הסיפור על אחד מזקני ירושלים שעמד שנים רבות ביציאה מירושלים ובידו שלט ‘שבעס’. כששאלו אותו אם נראה לו ששלט אחד יכול לשנות דעות של אנשים הוא ענה שיש מצווה למחות, ולכן הוא עושה זאת.
התאריך השבת הוא י”ז בתמוז, וביום ראשון נציין את הצום שבו מתחילים שלושת השבועות של האבל על החורבן. חורבן הבית השני קרה בגלל שנאת חינם, וחובה עלינו בימים האלה לשמור על שיח מכבד בין כל חלקי העם ולא להידרדר לפסול אחרים בגלל דעותיהם או נטיותיהם. אין בכוחנו לפסוק באיזו דרך למחות, בהפגנות או בקול דממה דקה, אך צריכים לזכור תמיד שיש בני אדם מאחורי האמירות והדעות. במיוחד בזמן בחירות, שבו נשמעות מכל עבר אמירות בעייתיות, חייב הציבור האמוני לשמור על שיח מכבד.
בעלון השבת ערכנו אחד על אחד עם אליהו אקרמן, ראש ארגון ‘בקדושה’, על המושג של ‘טיפולי המרה’ ששמענו שוב ושוב השבוע כדי להבין בכלל על מה מדברים ולתת לקול הזה להישמע בתקשורת, שאינה אוהבת דעות נגדיות.
אך המושג הזה שעלה השבוע צריך לעורר אותנו לחשבון נפש: יש בעיה אמיתית ויש נטיות אמיתיות שכבר אי אפשר לפתור באמירות כמו ‘תועבה’ ו’סוטים’. צריך להידרש לסוגיה בכובד ראש ובהבנה שבכל ציבור יש מי שמתמודדים עם זה.
שבת שלום המערכת
צילום השער: צבי גולדברג
ציוץ השבוע
ראיתם פוסט או ציוץ ששווה שיתוף?!
שתפו אותנו. בוואטסאפ שלנו 053-3352991
אין בכוחנו לפסוק באיזו דרך למחות, בהפגנות או בקול דממה דקה, אך צריכים לזכור תמיד שיש בני אדם מאחורי האמירות והדעות. במיוחד בזמן בחירות, שבו נשמעות מכל עבר אמירות בעייתיות, חייב הציבור האמוני לשמור על שיח מכבד.
giluydaat.co.il :הכנסולאתרהחדששלגילוידעת 053-3352991:WhatsApp לשאלות,הבהרות,בקשותאוכלנושאאחרמוזמניםלשלוחלנוב
מזל טוב לחברי, כתב כאן דרום מאיר אוליאל, לרגל יום הולדתו. שימשיך להתעלות ולהצליח, מהחבר הכי טוב יענקי טסלר
לדביר צשנובר היקר, ברכות לסיום קורס מ"כים זה כבר. מעריכים את פועלך. ה' ישמור צאתך ובואך! אוהבים, הדודים מהרצלייה
מזל טוב לליאור סבו לבר המצווה. שתזכה למצוות, באהבה, החברה (שבט מעפילים בנים קמ"ל)!
אימא ואבא היקרים! מזל טוב ליום הולדת 43! עד 120 בבריאות, נחת ואושר מאיתנו: הדר, אביעד, הודיה, יהודה ועדי גולדברג
מחוברים!! תגובותהקוראים
אימוש ואבוש היקרים! תודה רבה על כל הפינוקים, הטיולים וההפתעות! אין עליכם! מעריכים ואוהבים, :-D משפחת נגר
מזל טוב לגילעד אוחנה לכבוד יום הולדתך ה-20! מאחלים לך שפע ברכות, שמחה והצלחה בכל מעשיך! אוהבים מכל הלב, שיעור ב' תשע"טוווובב
מדורהווטסאפשלגילוידעת שלחולמספר:053-3352991
הוצאה לאור: קרן אביה קרן אביה | פרסום: עדינה 19/7/19 | 02-5350900 לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג
עורך: יהודה גופשטיין | עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: פרסומי ישראל | תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות  נא לא לקרוא בשעת התפילה  נא לשמור על קדושת הגיליון כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל
giluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | חפשו אותנו בפייסבוק  גילוי דעת
מוצאי שבת
19:07 19:25 19:19
הדלקת נרות
20:26 20:28 20:29
ירושלים: תל אביב: חיפה:
ירושלים: תל אביב: חיפה:
2|


   2   3   4   5   6