איש ואישה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת

הבריאה לובשת כמה פנים. לפי חלק מהמדרשים, האדם נברא לבדו וחסר השלמה לנשמתו, שתהיה ‘עזר כנגדו’. אז החליט ריבונו של עולם ליצור לו עזר מתוך עצמו, מתוך גופו. הפיל ריבונו של עולם תרדמה על האדם, ובנה מצלע שנטל מגופו, את האשה, אשר הציג לפניו. והנה, האדם פותח את העיניים – ומוצא לצדו את חווה. 
לפי פירוש זה, האישה היא תוצאת לוואי של חיי האדם, היא השלב השני בבריאה. אבל יש הרואים בכתוב ‘זכר ונקבה בראם’, עדות לכך שהאדם ואשתו נבראו במקביל, ולא זה אחר זה, ובוודאי שלא זה מזה. אז מה האמת?
קשה לחפש בבריאת העולם אמת פשוטה והגיונית ואנושית, הרי מעשה הבריאה הוא לגמרי ‘מעשה אלוקינו’ ולא מעשה ידי אדם. כך גם לא ניתן לדעת האם הצמחים קדמו לבריאת האדם או לא.

 לפי פרק א’ כך נראה, אבל יתכן שרק אחרי שהאדם נוצר, ונצרך לכך, והתפלל לגשם, הוציאו הצמחים את ראשם מעל פני הקרקע. ויש דרך אמצעית. יש פירוש האומר שהצמחים נבראו לפני האדם, וגדלו עד פתח הקרקע. אבל כדי להוציא את ראשם, הם חיכו לאדם. וכך ניתן אולי להגיע לאותה ‘פשרה’ בעניין בריאת האישה. היא נוצרה עם האדם, אבל עדיין הייתה חלק מגופו, טמונה בתוך גופו. היא לא באה לידי ביטוי עד שהאדם הבין שהוא חייב ‘עזר כנגדו’, ואז בא הקב”ה והוציא אותה מההעלם אל הגילוי, והנה היא לפנינו.
זה מזכיר את הפתיחה של הספר ‘גברים ממאדים נשים מנוגה’. בתחילה, קיים כוכב של גברים – המאדים, והוא חסר נשים בכלל וכולם מסתדרים יפה. בשלב כלשהוא, אנשי הכוכב מרגישים שחסר להם משהו. ופתאום, כשהם מגלים את כוכב נוגה, ואת הנשים שבו, הם מבינים שזה בדיוק מה שהיה חסר להם. עם כל הפערים– אין תחליף להשלמה מהסוג הזה, ומכך נברא העולם שלנו.
אנו לא מחפשים שוויון בין המינים, אנו לא מחפשים זהות בין המינים, אנו דווקא מבקשים להאדיר את ההשלמה בין המינים. אפילו את הברכה ‘שלא עשני אישה’ אין לנו כוונה לבטל. הברכה הזו מצביעה על כך שהגבר היהודי ה’קלאסי’ שמח שהוא גבר ולא אישה, בגלל המצוות הרבות שהוא חייב בהן, כאשר האישה פטורה. במציאות ימינו, יש סוג של בלבול. התנועה הפמיניסטית מתעדפת תכונות גבריות, הנחשבות כמשמעותיות בדרך אל ‘ההצלחה’. ואילו הגברים של היום, הפכו לנשיים יותר, ביתיים יותר, גם הם רוצים ליהנות מחוויות האבהות בצורה מלאה. הגבר כבר לא אוכל לחם בזעת אפיו, אלא נמצא מול המקלדת בחדר ממוזג או ליד הסטנדר בקפסולה. והאישה כבר לא יולדת בצער ובעצב, בזכות ההרדמה האפידורלית בחדרי הלידה. האיש לא מושל באשתו, וכל המציאות לבשה דמות פוסט-מודרנית.
אבל יסודות הבריאה לא השתנו. הקשר האידיאלי בין האיש לאשה יצוק בקשר שלנו עם חיי הנצח, כמו הרבה נקודות אחרות שהן מכבשונו של עולם, מסודותיו של ריבון העולמים.

מאמרים נוספים:

מכת חושך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם, מכה בידו החזקה את מצרים ביד חזקה. הוא הפיל שמיכה שחורה על

קרא עוד »

לידה חטופה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת “בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו”יש חוויות שלא שוכחים לעולם. כזו היתה לידתו של אחייני לפני

קרא עוד »

ברכת יעקב

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פרשת ויחי מסתיימת בברכות הנפלאות שיעקב מברך את בניו. אמנם שלושת הראשונים מקבלים תוכחה: ראובן

קרא עוד »

אנורקסיה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בתחילת הפרשה מתואר מצב של שנות רעב. הרעב משנה סדרי בראשית: מצרים השׂבעה הופכת למרכז

קרא עוד »

מעט צרי – חוש הריח

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מידי מוצאי שבת, הנשמה היתרה נפרדת מאתנו, משילה את גלימתה, והלב דואב. ריבונו של עולם

קרא עוד »

חלומות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת חלומות הם עניין רציני. חלומות הם אחד מפלאי הטבע. האדם ישן, לכאורה כל חושיו כבויים,

קרא עוד »

לידת עכוז – גם זה לך בן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת טרם הגיעה הלידה הקשה של בנימין לסיומה, וכבר יודעת המיילדת לומר לרחל המקשה ללדת 'כי

קרא עוד »

תורשה ובנים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני כמאה חמישים שנה גילה נזיר בשם מנדל את החוקים הבסיסיים של הגנטיקה. נראה כאילו

קרא עוד »

ועוד על שידוכים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כמה שאני מקנאה באברהם אבינו. הוא החליט שבנו המתבגר צריך שידוך, אז הוא לא מתפלסף,

קרא עוד »

גיבורי העקידה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כל מי שמתבונן בפרשת העקידה, מבין שאין פה רק גיבור אחד – אלא שניים. אברהם

קרא עוד »

רשימת המתנות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת האם אתם מכירים את הביטוי ‘להתחיל מבראשית’? יש לו שני היבטים שונים: להתחיל מבראשית יכול

קרא עוד »

איש ואישה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת הבריאה לובשת כמה פנים. לפי חלק מהמדרשים, האדם נברא לבדו וחסר השלמה לנשמתו, שתהיה ‘עזר

קרא עוד »

לדעת להיפרד

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת שלושה כוכבים מתנוצצים בשמיים. המלכה זונחת אותנו, והדכדוך פושה בי. נראה לי שהצער הזה נובע

קרא עוד »

הרת עולם

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם עוטה מלכות. החזן מזמר בקולו המרטיט: "היום הרת עולם… מעביר צאנו תחת

קרא עוד »

אין יופי כיופיה של א"י

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. קיץ תשל"ג. עשרת בני המשפחה שלי יורדים ממטוס של חברת

קרא עוד »

תשובת הגוף

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת אבל הטעם המוכר מכול למצווה מיוחדת זו קשור לרחמי האם על בניה: עצם הידיעה שהאם

קרא עוד »

שילוח הקן ואימהות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לעת ערב, בין תפילת מנחה למעריב, אם תטו אוזן, תשמעו קול ציוץ אדיר. זאת מקהלת

קרא עוד »

ושמחת בחגך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ושמחת בחגך, כל אחד לפי רמתו. האיש ישמח בבשר ויין. האישה בדיאטה, אז היא תשמח

קרא עוד »
מבקרים ילדה חולה

עבודת ה' וביקור חולים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בפרשת עקב משה רבנו אומר לעם ישראל מהי תמצית עבודת ה' הנדרשת ממנו: "ועתה ישראל,

קרא עוד »

שכחה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת משה רבנו מצווה את ישראל שלא לשכוח את מעמד הר סיני: "רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר

קרא עוד »

הטלת גורל

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני שנים במהלך חופש זוגי במלון כינר התבשרנו בטלפון (אז לא היו מכשירים ניידים) ששפר

קרא עוד »

סגולה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריקי היא אישה נאה, עטורת מטפחת צבעונית, עיניה מחייכות וכולה משדרת חיוניות. "מה הביא אותך

קרא עוד »

נחש הנחושת

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מן המפורסמות הוא שעם ישראל הוא עם קשה עורף. ייתכן שבלי העורף הקשה הזה של

קרא עוד »

פדיון הבן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פעמים רבות כשהיינו צעירים היינו אוכלים בחדר האוכל של ישיבת שעלבים, שבה שימש בעלי רב

קרא עוד »