גיבורי העקידה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת

כל מי שמתבונן בפרשת העקידה, מבין שאין פה רק גיבור אחד – אלא שניים. אברהם אבינו ‘שחט את יצרו’ והסכים לקיים את מצות ה’, אף על פי שהיא נגדה את כל ישותו וערכיו, ובוודאי היה בזה גיבור גדול. דמו נא בנפשכם אדם ששולח את בנו למלחמה החזקה כדי להגן על העם ועל הארץ. כך בדיוק הרגיש אברהם אבינו כשהלך לשחוט את בנו בציווי ה’, עבור הערך של עבודת ה’ השלמה והמתאימה. אך זה היה רק ניסיון.
הגיבור השני הוא כמובן יצחק, הוא הולך עם אביו בתמימות גם כאשר עולות בליבו חשדות שמשהו כאן לא כשורה. לפי המדרש, הוא אף משתף פעולה באופן אקטיבי עם העקידה, ומבקש מאברהם לעקוד אותו כדי שלא יפריע לו במהלך הזביחה.

אבל האמת שיש כאן גיבור שלישי, למעשה גיבורה. שרה אמנם לא ידעה שאישה היקר הולך לעקוד את בנם, אבל אפשר להניח שאברהם דמיין את תסריט שובו הביתה כשהנער איננו אתו. אז יצטרך לשנס מתניו ולספר לאשתו היקרה מה קרה, ושרה תזעק זעקה גדולה ומרה. ומה יהיה אחר כך? אולי הניח אברהם אבינו שהוא ושרה הזקנים, הבאים בימים, יחיו את שארית חייהם בצער ובאבלות – אבל בשמחה גדולה ובסיפוק על כך שהם עמדו בניסיון, וידעו לעבוד את ה’ עד כלות.
כמה פעמים חשבתי על שרה אמנו, במעמד הבשורה על תכנית העקדה. האם באמת יכול היה אברהם לרדת לליבה של אישה שהמתינה תשעים שנה להפוך לאם? מדי חודש בחודשו באה אכזבה חדשה שצרבה את כל נימי נפשה. כל פעם הציפייה, ואחריה הצניחה עד אשפות. כמה טיפולים מייגעים עוברת אישה שממתינה לבשורה. כל מחזור טיפול כולל שאיבת דם, ביצוע בדיקות על-קול, הוראות טלפוניות, הזרקות, תופעות לוואי מגוונות, ותנועה של רצוא ושוב בין ‘איגרא רמה’ בזמן הציפיה בשלב של הגירוי לקראת – אל מול ה’בירא עמיקתא’ כשבדיקת ההריון השלילית סוגרת את הדלת בפני כל החלומות שנרקמו במהלך שבועות מספר, וחוזר חלילה…?
האם נוכל להבין את נבכי נפשה של ההמתנה למשהו קיומי, שכל כך מצפים לו, ואין זה תלוי בנו. בשורת ההריון היא ברכת ה’- המדומה לברכת הגשמים, זאת לא ההצלחה של הזוג הפורה וגם לא כישלונם של הזוג שמתמודד עם האין. חשוב להבין זאת. כל כך הרבה זוגות חשים רגשי אשמה שרק מכבידים עליהם.
שלושה גיבורים נמצאים בכל מאבק על השגת הריון בזוג מאותגר: הגיבורה האקטיבית, הבעל הפסיבי יחסית, וריבון העולמים. רופא הפריון פועל על פי הציווי, ‘וכבשוה’, ניתנה רשות וזכות וחובה ‘לשכלל’ את העולם בעזרת החכמה האנושית. אבל הוא רק שליח, והוא איננו קשור לשותפות המשולשת. הוא שותף רביעי. במרכז נמצא ריבונו של עולם, שברא את העולם כשהוא מלא אתגרים אנושיים, ומתווה לנו את דרך ההשתדלות הארצית והרוחנית כדי להתגבר ולהצליח. ‘אתה גיבור לעולם ה’, מכלל חיים אתה, רב להושיע…

מאמרים נוספים:

מכת חושך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם, מכה בידו החזקה את מצרים ביד חזקה. הוא הפיל שמיכה שחורה על

קרא עוד »

לידה חטופה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת “בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו”יש חוויות שלא שוכחים לעולם. כזו היתה לידתו של אחייני לפני

קרא עוד »

ברכת יעקב

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פרשת ויחי מסתיימת בברכות הנפלאות שיעקב מברך את בניו. אמנם שלושת הראשונים מקבלים תוכחה: ראובן

קרא עוד »

אנורקסיה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בתחילת הפרשה מתואר מצב של שנות רעב. הרעב משנה סדרי בראשית: מצרים השׂבעה הופכת למרכז

קרא עוד »

מעט צרי – חוש הריח

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מידי מוצאי שבת, הנשמה היתרה נפרדת מאתנו, משילה את גלימתה, והלב דואב. ריבונו של עולם

קרא עוד »

חלומות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת חלומות הם עניין רציני. חלומות הם אחד מפלאי הטבע. האדם ישן, לכאורה כל חושיו כבויים,

קרא עוד »

לידת עכוז – גם זה לך בן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת טרם הגיעה הלידה הקשה של בנימין לסיומה, וכבר יודעת המיילדת לומר לרחל המקשה ללדת 'כי

קרא עוד »

תורשה ובנים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני כמאה חמישים שנה גילה נזיר בשם מנדל את החוקים הבסיסיים של הגנטיקה. נראה כאילו

קרא עוד »

ועוד על שידוכים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כמה שאני מקנאה באברהם אבינו. הוא החליט שבנו המתבגר צריך שידוך, אז הוא לא מתפלסף,

קרא עוד »

גיבורי העקידה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כל מי שמתבונן בפרשת העקידה, מבין שאין פה רק גיבור אחד – אלא שניים. אברהם

קרא עוד »

רשימת המתנות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת האם אתם מכירים את הביטוי ‘להתחיל מבראשית’? יש לו שני היבטים שונים: להתחיל מבראשית יכול

קרא עוד »

איש ואישה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת הבריאה לובשת כמה פנים. לפי חלק מהמדרשים, האדם נברא לבדו וחסר השלמה לנשמתו, שתהיה ‘עזר

קרא עוד »

לדעת להיפרד

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת שלושה כוכבים מתנוצצים בשמיים. המלכה זונחת אותנו, והדכדוך פושה בי. נראה לי שהצער הזה נובע

קרא עוד »

הרת עולם

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם עוטה מלכות. החזן מזמר בקולו המרטיט: "היום הרת עולם… מעביר צאנו תחת

קרא עוד »

אין יופי כיופיה של א"י

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. קיץ תשל"ג. עשרת בני המשפחה שלי יורדים ממטוס של חברת

קרא עוד »

תשובת הגוף

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת אבל הטעם המוכר מכול למצווה מיוחדת זו קשור לרחמי האם על בניה: עצם הידיעה שהאם

קרא עוד »

שילוח הקן ואימהות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לעת ערב, בין תפילת מנחה למעריב, אם תטו אוזן, תשמעו קול ציוץ אדיר. זאת מקהלת

קרא עוד »

ושמחת בחגך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ושמחת בחגך, כל אחד לפי רמתו. האיש ישמח בבשר ויין. האישה בדיאטה, אז היא תשמח

קרא עוד »
מבקרים ילדה חולה

עבודת ה' וביקור חולים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בפרשת עקב משה רבנו אומר לעם ישראל מהי תמצית עבודת ה' הנדרשת ממנו: "ועתה ישראל,

קרא עוד »

שכחה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת משה רבנו מצווה את ישראל שלא לשכוח את מעמד הר סיני: "רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר

קרא עוד »

הטלת גורל

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני שנים במהלך חופש זוגי במלון כינר התבשרנו בטלפון (אז לא היו מכשירים ניידים) ששפר

קרא עוד »

סגולה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריקי היא אישה נאה, עטורת מטפחת צבעונית, עיניה מחייכות וכולה משדרת חיוניות. "מה הביא אותך

קרא עוד »

נחש הנחושת

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מן המפורסמות הוא שעם ישראל הוא עם קשה עורף. ייתכן שבלי העורף הקשה הזה של

קרא עוד »

פדיון הבן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פעמים רבות כשהיינו צעירים היינו אוכלים בחדר האוכל של ישיבת שעלבים, שבה שימש בעלי רב

קרא עוד »