נחש הנחושת

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת

מן המפורסמות הוא שעם ישראל הוא עם קשה עורף. ייתכן שבלי העורף הקשה הזה של אבותינו ושלנו לא היינו מגיעים עד הלום כלל, והיינו נסחפים ונעלמים ברוחות העזות של תעלולי ההיסטוריה האנושית, אבל גם קשיות העורף גבתה מחיר כבד. בפרשת השבוע הכישו הנחשים השרפים ביוצאי מצרים שלא שמעו למשה עד שנפל עם רב מישראל. 

תארו לעצמכם את הסיטואציה: מכה אדירה של אלפי נחשים שמסתובבים במחנה ואין שום אפשרות להימלט מהם, ובכל רגע נשמעת צעקה מכיוון אחר, ועוד אחד נוחת. פחד אלוקים. ואכן, העם בא ובוכה למשה רבנו, והקב"ה מגיש פתרון ייחודי לבעיה: הנחשים יישארו. אין מצב שהם ייעלמו פתאום. העונש לעם ישראל נותר על כנו, אבל משה רבנו ייצור נחש מלאכותי ויקבע אותו על מוט גבוה. כל מי שיכישו נחש ויהיה דרוך ומרוכז דיו בעצת ה' כדי להפנות מבט אל הנחש הניצב גבוה בשמיים מעל מחנה ישראל, יינצל. 

וכך היה, ורוב המוכשים חיו. המכה הזאת נתנה שיעור כואב לעם ישראל על החטא ועונשו ועל הכפרה. העונש לא נעלם אלא נמצא לו פתרון חלקי התלוי בהשתדלות וביראת שמיים.

למה עשה משה נחש נחושת דווקא? הוא הצטווה לעשות שרף. הרמב"ן כדרכו נותן את ליבו לנקודה הזו. בעיניו מדובר במהלך לשוני-פסיכולוגי-טבעי של משה רבנו. צבע הנחושת דומה לצבעו של הנחש (חום אפור ירקרק), וגם המצלול דומה. זאת מעין הרחבה והשלמה של הציווי האלוקי מדעתו של משה רבנו. 

נחש הנחושת מילא את ייעודו לדורות. הוא נשמר בבית המקדש, ובכל פעם שעם ישראל היה חוטא היו מוציאים אותו ומראים אותו לעם, וכך היו נזכרים בחטא ועונשו. רק כאשר בשלב מסוים הפך נחש הנחושת לעבודה זרה כיתת אותו חזקיהו המלך, וחכמים שיבחו אותו על כך.

דרך אגב, הסמל של ההסתדרות הרפואית דומה מאוד לנחש הנחושת – מוט עומד וסביבו מתפתל נחש– אך זהו דמיון בעלמא: הסמל הזה הוא דמותו של אסקלפיוס, אל הרפואה היווני שלקחה ההסתדרות הרפואית, שלא בחלה בו. מילא, לפחות הוא מזכיר את נחש הנחושת שלנו.

הסיפור של נחש הנחושת הוא סיפור היסוד של האמונה והרפואה בישראל. לכאורה עלולה להיות סתירה בין הצורך להירפא והאמונה שה' הוא הממית והוא המחיה, הוא המשלח את המחלה והוא המרפא ממנה. אם כן, מי נתן לנו את הרשות לפעול לרפואתנו? ואולי באמת החיוב 'ורפוא ירפא' נכון רק במדרגה נמוכה ביותר של אמונה? 

ואולם כאשר מעיינים בסיפור של נחש הנחושת רואים שה' עצמו הוא המכה את העם בנחשים והוא שמציע להם רפואה על ידי הנחש שמונף גבוה על הנס ורק מי שמביט בו מתרפא. אין שום סתירה. ה' המכה נותן את התרופה ומצפה שנשתמש בה. מצד אחד חשובה האמונה השלמה באחריות ריבונו של עולם על העולם כולו, ומצד שני חשובה גם ההשתדלות להירפא או למנוע מכה שה' שולח, ואין פה כל סתירה. אלה הם חיינו, ובעזרת ה' גם אורך ימינו.

מאמרים נוספים מד"ר חנה קטן

מכת חושך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם, מכה בידו החזקה את מצרים ביד חזקה. הוא הפיל שמיכה שחורה על

קרא עוד »

לידה חטופה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת “בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו”יש חוויות שלא שוכחים לעולם. כזו היתה לידתו של אחייני לפני

קרא עוד »

ברכת יעקב

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פרשת ויחי מסתיימת בברכות הנפלאות שיעקב מברך את בניו. אמנם שלושת הראשונים מקבלים תוכחה: ראובן

קרא עוד »

אנורקסיה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בתחילת הפרשה מתואר מצב של שנות רעב. הרעב משנה סדרי בראשית: מצרים השׂבעה הופכת למרכז

קרא עוד »

מעט צרי – חוש הריח

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מידי מוצאי שבת, הנשמה היתרה נפרדת מאתנו, משילה את גלימתה, והלב דואב. ריבונו של עולם

קרא עוד »

חלומות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת חלומות הם עניין רציני. חלומות הם אחד מפלאי הטבע. האדם ישן, לכאורה כל חושיו כבויים,

קרא עוד »

לידת עכוז – גם זה לך בן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת טרם הגיעה הלידה הקשה של בנימין לסיומה, וכבר יודעת המיילדת לומר לרחל המקשה ללדת 'כי

קרא עוד »

תורשה ובנים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני כמאה חמישים שנה גילה נזיר בשם מנדל את החוקים הבסיסיים של הגנטיקה. נראה כאילו

קרא עוד »

ועוד על שידוכים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כמה שאני מקנאה באברהם אבינו. הוא החליט שבנו המתבגר צריך שידוך, אז הוא לא מתפלסף,

קרא עוד »

גיבורי העקידה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כל מי שמתבונן בפרשת העקידה, מבין שאין פה רק גיבור אחד – אלא שניים. אברהם

קרא עוד »

רשימת המתנות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת האם אתם מכירים את הביטוי ‘להתחיל מבראשית’? יש לו שני היבטים שונים: להתחיל מבראשית יכול

קרא עוד »

איש ואישה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת הבריאה לובשת כמה פנים. לפי חלק מהמדרשים, האדם נברא לבדו וחסר השלמה לנשמתו, שתהיה ‘עזר

קרא עוד »

לדעת להיפרד

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת שלושה כוכבים מתנוצצים בשמיים. המלכה זונחת אותנו, והדכדוך פושה בי. נראה לי שהצער הזה נובע

קרא עוד »

הרת עולם

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם עוטה מלכות. החזן מזמר בקולו המרטיט: "היום הרת עולם… מעביר צאנו תחת

קרא עוד »

אין יופי כיופיה של א"י

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. קיץ תשל"ג. עשרת בני המשפחה שלי יורדים ממטוס של חברת

קרא עוד »

תשובת הגוף

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת אבל הטעם המוכר מכול למצווה מיוחדת זו קשור לרחמי האם על בניה: עצם הידיעה שהאם

קרא עוד »

שילוח הקן ואימהות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לעת ערב, בין תפילת מנחה למעריב, אם תטו אוזן, תשמעו קול ציוץ אדיר. זאת מקהלת

קרא עוד »

ושמחת בחגך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ושמחת בחגך, כל אחד לפי רמתו. האיש ישמח בבשר ויין. האישה בדיאטה, אז היא תשמח

קרא עוד »
מבקרים ילדה חולה

עבודת ה' וביקור חולים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בפרשת עקב משה רבנו אומר לעם ישראל מהי תמצית עבודת ה' הנדרשת ממנו: "ועתה ישראל,

קרא עוד »

שכחה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת משה רבנו מצווה את ישראל שלא לשכוח את מעמד הר סיני: "רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר

קרא עוד »

הטלת גורל

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני שנים במהלך חופש זוגי במלון כינר התבשרנו בטלפון (אז לא היו מכשירים ניידים) ששפר

קרא עוד »

סגולה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריקי היא אישה נאה, עטורת מטפחת צבעונית, עיניה מחייכות וכולה משדרת חיוניות. "מה הביא אותך

קרא עוד »

נחש הנחושת

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מן המפורסמות הוא שעם ישראל הוא עם קשה עורף. ייתכן שבלי העורף הקשה הזה של

קרא עוד »

פדיון הבן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פעמים רבות כשהיינו צעירים היינו אוכלים בחדר האוכל של ישיבת שעלבים, שבה שימש בעלי רב

קרא עוד »