עבודת ה' וביקור חולים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת

מבקרים ילדה חולה

בפרשת עקב משה רבנו אומר לעם ישראל מהי תמצית עבודת ה' הנדרשת ממנו: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצוות ה' ואת חוקתיו… לטוב לך" (דברים יב).

האם לכל הרשימה הארוכה הזו מתאים הפתיח 'מה ה' אלוקיך דורש מעמך', כאילו מדובר בדבר קטן, בדרישה בסיסית? הרי כולנו מבינים שמדובר בעולם מלא של עבודת ה' ואמונת ה'. הגמרא שואלת את השאלה הזו ואומרת שלגבי משה רבנו עליו השלום זו הייתה באמת דרישה די קטנה ובסיסית, אבל לגבינו מדובר בתמצית חובותינו בעולמנו, עולם מלא של עבודת ה'. וזה לא קל.

משל למה הדבר דומה? אברהם אבינו מבקש מעפרון שימכור לו את מערת המכפלה, ועפרון מתעקש שזו תהיה מתנה. אברהם לוחץ. לבסוף עפרון מוותר וקובע מחיר של ארבע מאות שקל כסף, "ביני ובינך מה היא", ואברהם באמת ממהר לשלם. אבל הכתוב מדגיש שאברהם משלם "את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר". רגע, זה הרבה מאוד. וכך קורה בסיפור של לבן ויעקב. יעקב מבקש שיהיה שכרו מינימלי: "לא תיתן לי מאומה… רק את הנקודים והטלואים". לבן נעתר בשמחה, והינה לבסוף מתברר שיעקב הופך לעשיר גדול מה'מאומה' הזה. 

אבל אם נתבונן ונרחיק מבט, נראה שבסוף הרשימה הזו מחכות שתי מילים שמשנות את התמונה: "לטוב לך". לא מדובר בעבודת ה' של מילוי חובותינו כלפי ה' יתברך, מלך העולם. מדובר במתנה בעטיפות צלופן בוהקות, עבודת ה' שהיא למעננו ולטובתנו בעולם הזה ובעולם הבא. וכך אנחנו רואים בעינינו. למען ייטב לך. כי בטוב העולם נידון.

ה'הליכה בדרכיו' כוללת צבר של הנהגות טובות לכלל ולפרט שאפשר ללמוד מדרכיו של ה'. ריבונו של עולם מבקר את אברהם אבינו (בדמות המלאך רפאל) לרגל מעמד ברית המילה שלו. "מה הוא מבקר חולים, אף אתה בקר חולים". ביקור חולים הוא מצווה מעשית מאוד שפעמים רבות אינה נעשית בצורה מושלמת. המילה 'לבקר' פירושה לא רק לבוא לביקור ולשהות ליד מיטת חוליו כי אם גם לבדוק ולבחון מה חסר לו, במה אפשר לסייע לו ולמשפחתו.

אם כך, מובן שעדיף שהביקור יהיה ביקור פיזי, במקומו של החולה, ולא רק ביקור וירטואלי, אך דבר זה אינו אפשרי כל כך במציאות שכפתה עלינו מיס קורונה. אומנם היום ביקור החולים נעשה בעיקר כדי לגמול חסד עם החולה, לשמח אותו, להראות לו שאוהבים אותו ושחושבים עליו, ולכן חלק זה של המצווה בעידן הקורונה יכול להתקיים גם בטלפון או בזום. 

עוד חלק של תפקיד הביקור, שגם בו הביקור הפיזי מרכזי הרבה יותר, הוא לראות את מצבו של החולה כדי להתפלל עליו מכל הלב, ואינה דומה ראייה לשמיעה. אם נראה את החולה במצבו הלא נעים, הלב יתמלא רחמים והתפילה לה' לרפואתו של החולה תבקע מעומק הלב ותקרע את השמיים. אם כך, נסכם, לביקור חולים יש שלוש צלעות: לעזור לחולה, לשמח את החולה ולהתפלל עליו. 

ויהי רצון שתהיה רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל. שהמלאך רפאל יהיה חסר מעש עת תפרוש מיס קורונה ממחוזותינו לצמיתות. אמן כן יהי רצון.

מאמרים נוספים מד"ר חנה קטן

מכת חושך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם, מכה בידו החזקה את מצרים ביד חזקה. הוא הפיל שמיכה שחורה על

קרא עוד »

לידה חטופה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת “בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו”יש חוויות שלא שוכחים לעולם. כזו היתה לידתו של אחייני לפני

קרא עוד »

ברכת יעקב

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פרשת ויחי מסתיימת בברכות הנפלאות שיעקב מברך את בניו. אמנם שלושת הראשונים מקבלים תוכחה: ראובן

קרא עוד »

אנורקסיה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בתחילת הפרשה מתואר מצב של שנות רעב. הרעב משנה סדרי בראשית: מצרים השׂבעה הופכת למרכז

קרא עוד »

מעט צרי – חוש הריח

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מידי מוצאי שבת, הנשמה היתרה נפרדת מאתנו, משילה את גלימתה, והלב דואב. ריבונו של עולם

קרא עוד »

חלומות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת חלומות הם עניין רציני. חלומות הם אחד מפלאי הטבע. האדם ישן, לכאורה כל חושיו כבויים,

קרא עוד »

לידת עכוז – גם זה לך בן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת טרם הגיעה הלידה הקשה של בנימין לסיומה, וכבר יודעת המיילדת לומר לרחל המקשה ללדת 'כי

קרא עוד »

תורשה ובנים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני כמאה חמישים שנה גילה נזיר בשם מנדל את החוקים הבסיסיים של הגנטיקה. נראה כאילו

קרא עוד »

ועוד על שידוכים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כמה שאני מקנאה באברהם אבינו. הוא החליט שבנו המתבגר צריך שידוך, אז הוא לא מתפלסף,

קרא עוד »

גיבורי העקידה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כל מי שמתבונן בפרשת העקידה, מבין שאין פה רק גיבור אחד – אלא שניים. אברהם

קרא עוד »

רשימת המתנות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת האם אתם מכירים את הביטוי ‘להתחיל מבראשית’? יש לו שני היבטים שונים: להתחיל מבראשית יכול

קרא עוד »

איש ואישה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת הבריאה לובשת כמה פנים. לפי חלק מהמדרשים, האדם נברא לבדו וחסר השלמה לנשמתו, שתהיה ‘עזר

קרא עוד »

לדעת להיפרד

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת שלושה כוכבים מתנוצצים בשמיים. המלכה זונחת אותנו, והדכדוך פושה בי. נראה לי שהצער הזה נובע

קרא עוד »

הרת עולם

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם עוטה מלכות. החזן מזמר בקולו המרטיט: "היום הרת עולם… מעביר צאנו תחת

קרא עוד »

אין יופי כיופיה של א"י

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. קיץ תשל"ג. עשרת בני המשפחה שלי יורדים ממטוס של חברת

קרא עוד »

תשובת הגוף

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת אבל הטעם המוכר מכול למצווה מיוחדת זו קשור לרחמי האם על בניה: עצם הידיעה שהאם

קרא עוד »

שילוח הקן ואימהות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לעת ערב, בין תפילת מנחה למעריב, אם תטו אוזן, תשמעו קול ציוץ אדיר. זאת מקהלת

קרא עוד »

ושמחת בחגך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ושמחת בחגך, כל אחד לפי רמתו. האיש ישמח בבשר ויין. האישה בדיאטה, אז היא תשמח

קרא עוד »
מבקרים ילדה חולה

עבודת ה' וביקור חולים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בפרשת עקב משה רבנו אומר לעם ישראל מהי תמצית עבודת ה' הנדרשת ממנו: "ועתה ישראל,

קרא עוד »

שכחה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת משה רבנו מצווה את ישראל שלא לשכוח את מעמד הר סיני: "רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר

קרא עוד »

הטלת גורל

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני שנים במהלך חופש זוגי במלון כינר התבשרנו בטלפון (אז לא היו מכשירים ניידים) ששפר

קרא עוד »

סגולה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריקי היא אישה נאה, עטורת מטפחת צבעונית, עיניה מחייכות וכולה משדרת חיוניות. "מה הביא אותך

קרא עוד »

נחש הנחושת

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מן המפורסמות הוא שעם ישראל הוא עם קשה עורף. ייתכן שבלי העורף הקשה הזה של

קרא עוד »

פדיון הבן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פעמים רבות כשהיינו צעירים היינו אוכלים בחדר האוכל של ישיבת שעלבים, שבה שימש בעלי רב

קרא עוד »