שילוח הקן ואימהות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת

לעת ערב, בין תפילת מנחה למעריב, אם תטו אוזן, תשמעו קול ציוץ אדיר. זאת מקהלת הציפורים המצטופפות בראשי העצים, מתארגנות לקראת שנת הלילה וממתינות לסיפור של אימא ציפור. והינה יורדת החשכה ונוחתת דממה עת נמות הן את שנתן, מכורבלות בין ענפי הברוש. 
"לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך". במבט ראשון ברור שהמצווה הזו מגבילה את האפשרות לצוד מזון מן החי בטבע. כאשר אם ובנים עומדים להיות ניצודים יחד יש לוותר על האם ולקחת רק את הבנים. אנחנו לומדים למתן את יצר הרכושנות שלנו, את הרגשת 'כוחי ועוצם ידי' של האדם על הטבע, כדי שלא תזוח עלינו דעתנו. ובוודאי שחלק חשוב מהמצווה קשור למידת הרחמים על הבריאה בכללותה, שלא להשמיד משפחת עופות שלמה מן העולם. אנחנו מצווים להשאיר את האם השכולה ולאפשר לה להקים 'משפחה' חדשה, לחוות שוב את חוויית ההיריון האלמותית, לשבת על המשבר ולהוליד גאולה. 


אבל הטעם המוכר מכול למצווה מיוחדת זו קשור לרחמי האם על בניה: עצם הידיעה שהאם נוכחת כשבניה ניצודים איננה נסבלת. אם נשלח את האם, נמנע ממנה לראות בעיניה בקץ ולדותיה. חז"ל הדגישו שמי שמנסה להוכיח ממצוות שילוח הקן שהקב"ה רחמן משתקים אותו, כי מידותיו של הקב"ה אינן רחמים אלא גזרות. הקב"ה הרי מתיר לצוד עופות ולשחוט בעלי חיים לצורך רווחת האדם. אם נאיר פנס אחד של 'רחמים' של הקב"ה על בריותיו, מייד יאיר גם הפנס של הדין. ונסתרות דרכי אלוקינו.
אבל המצווה הזאת הופכת אותנו לרחמנים. היא באה לשם עידון מידותינו. לא לשווא ציווה הקב"ה שלא לקחת את האם והבנים יחד. הצורך בהגבלת הרכושנות ובהגבלת הכוחות שיש לנו מעדן אותנו ומלמד אותנו ענוותנות, ואנו לומדים גם לשמר את הרגשות שלנו ולא להקהות אותם יותר מדי בדברים של תכלית ותועלת, להישאר רגישים ועדינים. והרי ישראל רחמנים בני רחמנים הם. דרך המלך של היהדות כוללת עדינות והתבוננות עמוקה מה ה' אלוקינו דורש מעימנו, והוא דורש מעימנו בין השאר גם רחמים וגם עדינות כלפי כל בריותיו, עם הבנת המורכבות שבחיים.
בכל גיל נשים חולמות היריון, אבל להיות אימא פירושו קצת יותר מתשעה חדשי אינקובטור חי ואספקת חלב טרי יותר מתנובה. להיות אימא פירושו להיות מסוגלת להכיל את הילד שפרס כנפיים, להתבונן בשערותיו המתנפנפות, להקשיב להגיגי ליבו, להניח לו לשגות ולהיות שם בשבילו, לשחרר את החבל, להאמין בו, לסגת מהבמה ולתת לו לכתוב את תסריט חייו. כמה זה קשה.
מאין באים רחמי האם על בנה הייחודיים דווקא לה? הרחמים האלו יונקים מתשעה חדשים של שאיבה ממכל החיים. גם ברבות ימיה אין אישה שאינה מדברת על היריון בלשון הווה, כאילו היא שוכבת כעת על המשבר ומחכה למרדים שיביא על כנפיו את זריקת האפידורל הגואלת.
החובה לשלח את האם הרחק לפני שלוקחים את הבנים מותאמת לרגש הטבעי המקשר בין אם לבניה. זה הרי תפור על דמות האימא היהודייה, היידישע מאמע, המסורה לילדיה עד כלות. כואבת את כאבם ושמחה בשמחתם.
אני מכירה לא מעט נשים שזכו לקיים את מצוות שילוח הקן על כל דקדוקיה – ונפקדו. בוודאי שאין מה להפסיד מקיום מצווה זו, שנאמר עליה "למען ייטב לך והארכת ימים".

מאמרים נוספים מד"ר חנה קטן

מכת חושך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם, מכה בידו החזקה את מצרים ביד חזקה. הוא הפיל שמיכה שחורה על

קרא עוד »

לידה חטופה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת “בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו”יש חוויות שלא שוכחים לעולם. כזו היתה לידתו של אחייני לפני

קרא עוד »

ברכת יעקב

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פרשת ויחי מסתיימת בברכות הנפלאות שיעקב מברך את בניו. אמנם שלושת הראשונים מקבלים תוכחה: ראובן

קרא עוד »

אנורקסיה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בתחילת הפרשה מתואר מצב של שנות רעב. הרעב משנה סדרי בראשית: מצרים השׂבעה הופכת למרכז

קרא עוד »

מעט צרי – חוש הריח

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מידי מוצאי שבת, הנשמה היתרה נפרדת מאתנו, משילה את גלימתה, והלב דואב. ריבונו של עולם

קרא עוד »

חלומות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת חלומות הם עניין רציני. חלומות הם אחד מפלאי הטבע. האדם ישן, לכאורה כל חושיו כבויים,

קרא עוד »

לידת עכוז – גם זה לך בן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת טרם הגיעה הלידה הקשה של בנימין לסיומה, וכבר יודעת המיילדת לומר לרחל המקשה ללדת 'כי

קרא עוד »

תורשה ובנים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני כמאה חמישים שנה גילה נזיר בשם מנדל את החוקים הבסיסיים של הגנטיקה. נראה כאילו

קרא עוד »

ועוד על שידוכים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כמה שאני מקנאה באברהם אבינו. הוא החליט שבנו המתבגר צריך שידוך, אז הוא לא מתפלסף,

קרא עוד »

גיבורי העקידה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת כל מי שמתבונן בפרשת העקידה, מבין שאין פה רק גיבור אחד – אלא שניים. אברהם

קרא עוד »

רשימת המתנות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת האם אתם מכירים את הביטוי ‘להתחיל מבראשית’? יש לו שני היבטים שונים: להתחיל מבראשית יכול

קרא עוד »

איש ואישה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת הבריאה לובשת כמה פנים. לפי חלק מהמדרשים, האדם נברא לבדו וחסר השלמה לנשמתו, שתהיה ‘עזר

קרא עוד »

לדעת להיפרד

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת שלושה כוכבים מתנוצצים בשמיים. המלכה זונחת אותנו, והדכדוך פושה בי. נראה לי שהצער הזה נובע

קרא עוד »

הרת עולם

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריבונו של עולם עוטה מלכות. החזן מזמר בקולו המרטיט: "היום הרת עולם… מעביר צאנו תחת

קרא עוד »

אין יופי כיופיה של א"י

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. קיץ תשל"ג. עשרת בני המשפחה שלי יורדים ממטוס של חברת

קרא עוד »

תשובת הגוף

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת אבל הטעם המוכר מכול למצווה מיוחדת זו קשור לרחמי האם על בניה: עצם הידיעה שהאם

קרא עוד »

שילוח הקן ואימהות

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לעת ערב, בין תפילת מנחה למעריב, אם תטו אוזן, תשמעו קול ציוץ אדיר. זאת מקהלת

קרא עוד »

ושמחת בחגך

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ושמחת בחגך, כל אחד לפי רמתו. האיש ישמח בבשר ויין. האישה בדיאטה, אז היא תשמח

קרא עוד »
מבקרים ילדה חולה

עבודת ה' וביקור חולים

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת בפרשת עקב משה רבנו אומר לעם ישראל מהי תמצית עבודת ה' הנדרשת ממנו: "ועתה ישראל,

קרא עוד »

שכחה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת משה רבנו מצווה את ישראל שלא לשכוח את מעמד הר סיני: "רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר

קרא עוד »

הטלת גורל

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת לפני שנים במהלך חופש זוגי במלון כינר התבשרנו בטלפון (אז לא היו מכשירים ניידים) ששפר

קרא עוד »

סגולה

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת ריקי היא אישה נאה, עטורת מטפחת צבעונית, עיניה מחייכות וכולה משדרת חיוניות. "מה הביא אותך

קרא עוד »

נחש הנחושת

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת מן המפורסמות הוא שעם ישראל הוא עם קשה עורף. ייתכן שבלי העורף הקשה הזה של

קרא עוד »

פדיון הבן

ד"ר חנה קטן | רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת פעמים רבות כשהיינו צעירים היינו אוכלים בחדר האוכל של ישיבת שעלבים, שבה שימש בעלי רב

קרא עוד »