לאיזו מפלגה היה מצביע הרב קוק היום?

סיפורים מחייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל

ביום שישי אחד נכנסתי למאפיה עמוסת קונים בשכונת גאולה בירושלים. בקופה ישב יהודי בא בימים, בלבוש חרדי מצוי, וזקנו לבן. אחרי הקניה, אין לי מושג מדוע, הוא פנה אלי ואמר: “למה הציבור ה’דתי-לאומי’ לא נאבק כל כך למען השבת כמו הציבור ה’חרדי’? היתכן שהשבת לא חשובה לו? מדוע הציבור ה’חרדי’ לא נאבק למען ארץ ישראל, היתכן שהיא לא חשובה לו? לא, זה פשוט בגלל שאין די כוח לכולם להאבק על הכל. בדיוק לשם כך יש מגזרים שונים, כשלכל אחד תפקיד ודרך בעבודת ה’, ומה מקום למריבות ומחלוקות? גדולי ישראל היו תמיד מכבדים אלו את אלו, גם אם מחלוקת גדולה לשם שמים היתה ביניהם”.
מזקני ירושלים שמעתי על בריתות שבהן הסנדק היה הרב קוק (הרב הראשי), והמוהל היה הרב יוסף חיים זוננפלד (ראש העדה החרדית הנפרדת). חיבה והערכה שררו ביניהם. בדרך לאחת הבריתות, נעמדו שניהם בפתח בי”ח שערי צדק, וכל אחד התעקש שהאחר ייכנס ראשון. הסופר הלל צייטלין הי”ד, שנשלח מטעם עיתון יהודי בוורשה לסיקור בארץ, נפגש לראיונות עם שניהם, תיאר את שורשי הויכוח העמוקים, וסיכם שזוהי מחלוקת לשם שמים נטו .
זה מסביר את ההכלה העצומה של הרב קוק כלפי מבקריו. במכתב מדהים לרידב”ז, בר הפלוגתא שלו בענין היתר המכירה בשמיטה, הוא מרעיף עליו תודות לדברי הבקורת הקשים שכתב נגדו. הרב כותב לו שגידופיו חשובים, כדי שידע הציבור שבקושי רב ניתן ההיתר הזמני, מתוך הכרח קיומי ליישוב, ומתוך תקוה שנשוב לקיים מצות שמיטה במלואה.
אשוב אל הזקן מהמאפיה, שהוסיף לספר על ממשיכי דרכם בתפקיד: “בשנת תש”ח נפטר בירושלים האדמו”ר מגור, בעל ה’אמרי אמת’. בהלווייתו התבקשו להספידו הרב הראשי יצחק הרצוג, והרב יוסף צבי דושינסקי, בר הפלוגתא שלו וראש העדה החרדית. עמדתי לידם וראיתי אותם שוב מתווכחים: הרב הרצוג אמר – כבודו יספיד ראשון, מבוגר הוא ממני. השיב הרב דושינסקי: כבודו יספיד ראשון, גדול בתורה הוא ממני. התווכחו, הרב דושינסקי התעקש וניצח. אתה חושב שאז לא היו עסקנים שונים? בעיתון ‘קול ישראל’ של אגודת ישראל כתבו שהרב דושינסקי הספיד ראשון. אבל אני הייתי שם”, הוסיף כצוואה, שאזכור כי תלמידי חכמים עצמם “מרבים שלום בעולם”.
אחרי כל זה, דומני כי שאלת ה’מפלגות’, ביטוי שהרב קוק לא אהב, מקבלת פרופורציות אחרות לגמרי…זהו העקרון, ואידך זיל גמור.