חובת הציבור לדעת

חובת הציבור לדעת | איילת שליסל

לקראת הבחירות המתקרבות, יצאנו לשאול חלק מנציגי הציונות הדתית במפלגות השונות: מה לדעתך מקומם של הרבנים בהנהגת מפלגה?

שר החקלאות ויו"ר האיחוד הלאומי ח"כ אורי אריאל:

שר החקלאות אורי אריאל

"לרבני המפלגה יש מקום ייחודי ומהותי במפלגה; הם הרוח והדעת, והם יודעים את דעת תורה. את דעתם יש לשמוע בעניינים רבים שנמצאים על סדר היום שאנו מקדמים. אנו מעוניינים לקיים את משנת 'עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל' במלוא מובן המילה, וכדי להגיע לכך יש צורך בהבנה של הרבנים ובהובלת הדרך. גיור, גיוס, שבת ונישואין הם רק חלק קטן מהנושאים שנותנים עליהם את הדעת. בענייני המהות הרבנים הם המובילים את הלך הרוח, ועלינו לשמוע אותם וללמוד מהם, להתעצם. הם מתווים את את הוד ההדר והחוכמה של הציונות הדתית".

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ:

ח"כ בצלאל סמוטריץ

קשר נכון בין תורה לחיים, בין רבנים לאנשי מעשה, צריך להיות מבוסס על תלמידות.
יחס של תלמידות הוא יחס של אמון הדדי והקשבה אמיתית. בין רב לתלמיד יש מערכת יחסים כנה שבה לאיש המעשה יש אמון מלא ברב, בתורתו וברצונו בטובת התלמיד ומעשיו, ולרב יש אמון בתלמיד ובשאיפתו הכנה לתרגם את התורה שנלמדת בבית המדרש של הרב לעולם המעשה, על פי הבנתו המעשית וכישרונו. במערכת יחסים כזו מסגלים שפה משותפת. הרב מתרגל לחשוב במונחים ציבוריים, והתלמיד מתרגל לחשוב בשכל של תורה. הלימוד והליבון המשותפים, שיוצרים את החיבור והאמון, מאפשרים התייעצות שוטפת וגם קבלת החלטות ברגעי מפתח.
האתגר הגדול שלנו כציבור הוא לתרגם את מערכת היחסים הזאת, שמוכרת לכל רב ותלמיד, מהמישור הפרטי אל המישור הציבורי. לייצר יחס של תלמידות בין קבוצה של אנשי מעשה לקבוצה של רבנים. על שני הצדדים לחפוץ בכך באמת ולהסכים להשקיע בכך זמן ומשאבים. זה צו השעה, וזה מה שנכון בעזרת ה' לעשות באיחוד הלאומי ובציונות הדתית כולה.

 

סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן:


בארבע השנים האחרונות קיבלה עליה סיעת הבית היהודי להתייעץ עם רבני הציונות הדתית: הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב אריאל, הרב צפניה דרורי, הרב זלמן מלמד, הרב נחום רבינוביץ', הרב חיים שטיינר והרב איסר קלונסקי – כולם שליט"א.
פעם בחודש ישבתי כנציג הסיעה עם הרבנים ודנו בנושאים שנוגעים לענייני דת ומדינה, ענייני חינוך וכל נושא שהרבנים רצו שסיעת הבית היהודי תיתן את דעתה עליהם.
זהו דגם נכון וראוי. הרבנים שמעו ממני שאלות שהעלו חברי הסיעה על חוקים שהיו אמורים להיות נידונים, ורצו לשמוע בהם את דעת הרבנים, אם להתנגד לחוקים האלה או לתמוך בהם.
איני רואה מקום שהרבנים יהיו מעורבים במהלכים פוליטיים או במינויים פוליטיים או בהתערבות מי יעמוד בראש הרשימה או בהרכב הרשימה עצמה.
אני יכול לומר חד-משמעית שלא הייתה פעם אחת שהסיעה לא שמעה לדעת הרבנים, ובהזדמנות זו אני מודה לרבנים על הזמן שהקדישו להדרכת סיעת הבית היהודי.

 

חבר הכנסת מוטי יוגב:

 

חבר הכנסת מוטי יוגב

מפלגת הבית היהודי היא מייסוד מפד"ל-הפועל המזרחי, שייסדו הרב ריינס ורבנים שידעו לחבר את עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, ובהמשך גם את מדינת ישראל. רבני הציונות הדתית מאופיינים ברובם בכך שהם גם גדולים בתורה, גם בוגרי צבא וגם בעלי חוכמת חיים רחבה. לכן "עשה לך רב" ו"קנה לך חבר" הם כלים לאדם שידע שלא הכול בו וכדאי לו להיוועץ ברב ולהיעזר בחוכמתו ובתבונת החבר. בהנהגה הפוליטית-מדינית של התנועה הציונית דתית מייסודה בנושאים של דת ומדינה, כגון נישואים, גירושים וגיור, נהגו חברי הבית היהודי להיוועץ ברבנים, כשם שבנושאים ביטחוניים נהגו להיוועץ בגורמי ביטחון, ובסוגיות משפטיות התייעצו עם משפטנים. כל גורם מקצועי בתחומו. כל מנהיג צריך לדעת גם להיוועץ, כי "תשועה ברוב יועץ".

סגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי:

חברת הכנסת ציפי חוטובלי

לרבנים יש תפקיד חשוב בהנהגה הרוחנית של הציבור הישראלי, אך יש לזכור שהמערכת הפוליטית דורשת מנהיגות מסוג אחר. חכמי ישראל לאורך הדורות ראו זאת כחלק מההפרדה הברורה בין כהונה למלכות.
המהר"ל מפראג אמר כי כהונה ומלוכה הן שני כתרים, והמוכן לאחד אינו מוכן לשני.
באופן מעשי הפוליטיקה דורשת כישורים של מדינאות ומעשה. ראינו שאנשי רוח רבים אינם משתלבים כפוליטיקאים, והדבר אף גורע מהיכולת שלהם להשפיע על העוצמה הרוחנית. תפקידו של הרב הוא לפתח את התורה בבית המדרש ולהפיץ אותה, ותפקיד המנהיג הוא לתת מענה מעשי לסוגיות מדיניות, ביטחוניות וכלכליות על פי אמות המוסר שלנו כאומה יהודית.
בעיניי יש להשקיע בהכשרת דור של צעירים וצעירות שיהיו מוכנים להיכנס לעולם הפוליטי מתוך תחומי ידע שונים, ויתרמו לבניין המדינה מתוך הנהגה לאומית ושותפות במפלגת השלטון.

 

מיכאל בן ארי:

שהטיחו בי: "בחרנו בך, לא בחרנו ברבנים", תשובתי הייתה: "בחרתם בי כי אני בוחר ברבנים". דרכו של איש ציבור רוויה צמתים שבהם צריך להכריע. גם בעלי אידאולוגיה ברורה עומדים לא פעם בשאלה כיצד לנהוג. יש שבוחרים להכריע על פי הטיית אוזן למשב הרוח הציבורי בסקרים או ברשתות החברתיות, והופכים ממנהיגים למונהגים. בתפיסת העולם שלי חוכמתם של אנשי תורה אינה מסתכמת בשבת ובכשרות. מהניסיון שלי, שיקול הדעת הערכי, הניסיון הציבורי והאחריות שהם נושאים על שכמם נותנים לאמירה שלהם משקל. זה תמיד נעשה מתוך שמיעת הצדדים השונים, התייעצות עם מומחים ותחושת אחריות, וגם יש להם סייעתא דשמיא. הרב צבי יהודה זצ"ל הגדיר זאת "הלכות ציבור".

הרב אלי ישי:

שליחי הציבור באים לשרת את הציבור הישראלי בכל רובדי החיים.
בנושאים הציבוריים יש דברים רבים המשיקים לנושאים הלכתיים: שבת במרחב הציבורי, פיקוח נפש, מיהו יהודי, המשפחה בישראל ועוד כהנה וכהנה.
רבני המפלגה צריכים להתוות את הדרך, להאיר לנו את העיניים כדי שנשלב את האידיאלים התורניים והלאומיים כאחד בפסיפס האנושי שבו אנחנו חיים.
מנהיגיה הרוחניים של המפלגה צריכים לראות את התמונה הכוללת, לשמוע את כל הטיעונים בכל נושא המגיע לשולחנם ולפסוק על סמך ידיעתם בתורה וחוכמתם בהנהגת האומה.

 

משה פייגלין:

משה פייגלין


"בעניין הזה אתה מבין יותר טוב ממני", כך ענה לי הרב שלי כששאלתי לדעתו בנושא מדיני.
"לכן אתה הרב שלי", השבתי בחיוך.
זו לא הייתה תשובה מתחמקת. הרב שלי הוא תלמיד חכם גדול מאוד, אבל הוא באמת מבין שיש נושאים שבהם אני מבין טוב ממנו.
כעשרים שנה עברו מאז. בכל שאלה הלכתית אני פונה אליו. לעיתים השיחה מתגלגלת לענייני מדיניות, ושנינו מעשירים זה את עולמו של זה.
רב המבקש לעסוק בפוליטיקה ובמנהיגות לאומית מביא עימו עולם תוכן עשיר וחשוב, אך מעמדו הרבני לבדו אינו יכול להחליף את ההיגיון ואת השכנוע.

כתבות נוספות באותה קטגוריה

מוטי יוגב

יעלי אליה מדי מוטי יוגב ח”כ לשעבר בבית היהודי, פועל לחיזוק קליטת העליה וההתיישבות בגליל.

קרא עוד »

יקי סעדה

יעלי אליה מדי יקי סעדה מנכ”ל קרית החינוך גבעת וושינגטון נולדתי באשקלון ילד שביעי במשפחה

קרא עוד »

אבי רט

יעלי אליה מדי אבי רט נולדתי ב 1959- תשי”ט ברחובות, ב’שיכון מזרחי’ שהיה בו פסיפס

קרא עוד »

משה זרצקי

יעלי אליה מדי משה זרצקי בן 27, תושב אפרת. נשוי לבתיה ואבא להלל, חזן וזמר המופיע בקהילות

קרא עוד »

אודי טנא

יעלי אליה מדי בן 34, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים ומשברים. כותב אצלנו טור תקשורתי פוליטי

קרא עוד »

חיים גבאי

יעלי אליה מדי לאפשר לכל ילד וילדה לממש את היכולות שלהם.לגייס את המנהלים המצוינים ביותר

קרא עוד »

חגית משה

סגנית ראש העיר ירושלים ומחזיקת תיק החינוך במערכת החינוך הגדולה בישראל, אם לשישה וסבתא לשניים,

קרא עוד »

יוסף שפרייזר

דוקטורנט להיסטוריה וארכאולוגיה, מורה דרך והבעלים של חברת התיירות Israel-2GO, לומד בכל יום מעולמות החול

קרא עוד »
אודרי ליימן קרן יחד

קרן יחד

לירון לב-שוקרון אודרי ליימן (60), ילידת בלגיה עלתה לארץ לבדה כשהייתה בת 18, וכיום נשואה

קרא עוד »
חופה

מדרש חופה

יהודה גופשטיין נפגשנו לשיחה קצרה עם הרב דודי פוטש לשוחח על 'מדרש חופה' הסדנאות והשפעתן

קרא עוד »
אסף אשתר, גילוי דעת

אסף אשתר

אסף אשתר הוא יכול להצחיק קהל רב וגם להפגין בקיאות מרשימה תכניות העוסקות בשירה עברית,

קרא עוד »
דני נבנצל

דני נבנצאל

איפה הכול התחיל? "גדלתי בתל אביב, ולאחר התיכון התחלתי ללמוד הנדסת אלקטרוניקה כעתודאי. את עבודת

קרא עוד »