גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

איך מחנכים לגילוי כבוד מלכות ה' בעולם, במיוחד בדור שילדים מקבלים עם הולדתם חולצות שכתוב עליהן "אני מלך", "אני נסיך"?
בראש השנה אנחנו מבקשים מריבון העולמים שיגלה כבוד מלכותו עלינו. מה המשמעות של זה? "בתוך ארמון רק רצון המלך נעשה". איך מחנכים לקבלת עול מלכות שמיים, להתאמת רצונותינו לרצון גבוה?
מובן שאיננו יכולים להתאים את רצוננו לרצון ה' אם אנחנו מורגלים לחפש את ההסבר להתנהלות לא רצויה בסיבות וגורמים שגרמו לכך. אם איננו שולטים ברצון שלנו, אם למרות רצוננו אנו עושים משהו אחר, בניגוד לרצוננו, שלא בשליטתנו, איך נוכל לשנות התנהלות שלנו שאינה לפי רצון ה'? 


כוחו הגדול של היצר הרע בתוכנו בדור הזה הוא בעיקר במציאת פטורים מאחריות על המעשים: אם בהיפוך המשמעות של ה' הוא המלך, וכל מה שאנו עושים הוא רק כי הוא "מחליט עלינו", שבפשטות זו כפירה בבחירה החופשית שעיקרה במאמר חז"ל "הכול בידי שמיים חוץ מיראת שמיים", אם בהסברים טבעיים כימיים וגנטיים, שבסוף גם הם משמיים, ואם בטעויות של מחנכים שגרמו לנו להיות שלא כפי שאנחנו רוצים באמת.
המשותף לכל הנ"ל הוא השלכת האחריות של מעשינו על אחרים ובעצם הודאה באיבוד השליטה שלנו על חיינו. אם כן, מי שולט בנו? אם איננו המושלים של עצמנו, לא נוכל להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוכנו. אנו שבויים מכורים, נשלטים ונפעלים. מה אפשר לצפות מאיתנו?
הווידוי מחובר עם מצוות התשובה, "שמודה האדם שאין עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו כי אם אותו בעצמו", כפי שכתב הרב קוק, "ובזה הוא מגלה את גודל רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו".
אם כן, התינוק "מלך" לא במובן שהוא שולט באחרים, שהם סרים למרותו. כמובן, יש בזה אמת פשוטה שכשתינוק נולד נוצרת מציאות שאנו מתגייסים לסיפוק צרכיו ולשמירה עליו באהבה אין-סופית. מה צורם בכיתובים האלה? שאנו הופכים ממטפלים למשרתים. הילד נעשה המוביל הקובע במקום המצטרף, "טף" מלשון טפל, מצטרף. לכן נאמר לו: ברוך הבא, ילד יקר, אכן, אתה מסוגל להיות מלך, שכן "החסיד הוא המושל", כדברי הכוזרי. הצטרף למשימה, למגמה הכללית, להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. תהיה מלך על כל כוחות חייך כדי שדרכך יופיע כבוד מלכות ה' בעולם.

כתבות נוספות באותה קטגוריה

מנה חמה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: למה חם קיבל כזו “מנה

קרא עוד »

הכרת הטוב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה הגענו ל”אחרי החגים” והחזרה חשגרה רחוקה

קרא עוד »