חלונות משקשקים במסילותיהם

יורה דעה הרב מנחם בורשטיין גליון 408 גילוי דעת

לפני כ-90 שנה אירעה בארץ וסביבותיה רעידת אדמה שגבתה קורבנות רבים. עדות מעניינת על רעידת אדמה זו, שאירעה בעת ביקורו של האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת' בארץ, מספר בספרו 'הצדיק מרעננה', רבי יצחק הוברמן זצ"ל. בשבוע שלפני הרעש ניכר שינוי בהנהגתו של האדמו"ר. שלושה ימים הסתגר האדמו"ר בחדרו, פניו בערו כאש יוקדת והוא נמנע מלדבר עם בני אדם. המקורבים חשו בעליל כי משהו עומד להתחולל בעולם, כי מעולם לא ראו אותו בוער ומתבודד כמו בימים אלו. גם בשבת היה סגור בחדרו, ורק המשמש בקודש אשר הגיש לפניו את הסעודה הורשה להיכנס.

ביום שלישי בשבת התחוללה בארץ ישראל רעידת אדמה עזה והיא הורגשה היטב גם בירושלים. הכול נראה כשדה קרב, אנשים ברחו ונסו מהבתים כדי שלא ייהפכו בתיהם לקבריהם.

גם הבית שהתאכסן בו האדמו"ר התנועע עזות, והספרים נשמטו ונפלו מתוך הארונות. הרבי היה סגור באותה שעה בחדרו. מחשש לשלומו החלו לנקוש בדלתו, והוא פתח בניחותא את הדלת כאילו לא אירע דבר, ואמר: "האט נאר קיינעם נישט געשאדט!" (=לא קרה כלום) – כוונתו הייתה שאף ס אחד לא נפגע. היה זה לפלא גדול, כי בעוד שבקרב הערבים נמנו מאות הרוגים שנקברו מתחת לבתיהם, לא ניזוק שום בר ישראל.
ברעידת אדמה זו נהרגו 400 איש ו-360 נוספים בעבר הירדן, אך כאמור אף אחד מהם לא היה יהודי; נזקים רבים נגרמו; העיר שכם נפגעה במיוחד ברעש זה, התמוטטו בתים רבים ונהרגו שם כ-70 איש.
בפעם שעברה עסקנו בעניין רעידות אדמה והברכה שמברכים עליהן. נרחיב השבוע בעניינים נוספים סביב נושא אקטואלי זה.
את עוצמת רעידות האדמה מקובל להעריך ולמדוד על פי 'סולם ריכטר'. קנה מידה זה נמצא בשימוש כאשר פונים לציבור הרחב, אף שכבר אינו בשימוש על ידי סייסמולוגים.
את 'סולם ריכטר' פיתח בשנת תרצ"ה הגאולוג צ'רלס ריכטר בשיתוף עם בֶּנוֹ גוטנברג, שניהם מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה.
סולם זה מציג את עוצמתן של רעידות אדמה בקנה מידה לוגריתמי (לפי בסיס 10), כלומר רעידת אדמה שדרגתה 7 בסולם ריכטר חזקה פי 10 מזו שדרגתה 6. הצורך בקנה מידה לוגריתמי נובע מכך שעוצמתה של רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה (9.5 בסולם ריכטר) גדולה פי 1,600,000,000 מזו של הרעידה החלשה ביותר שאפשר למדוד. הדרגה ב'סולם ריכטר' היא מדד יחסי של כמות האנרגייה שהשתחררה במוקד רעידת האדמה, בדומה למדידת דציבל.
הגמרא מבררת מהי סיבתן הרוחנית-פנימית של רעידות האדמה, ומסבירה זאת בכמה אופנים: בשעה שהקב"ה זוכר את ישראל בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הוא מוריד, כביכול, שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מקצה העולם ועד סופו.
רב קטינא אומר שהקב"ה 'סופק כפיו', רבי נתן אומר 'אנחה מתאנח', ורבנן אומרים 'בועט ברקיע'. רב אחא בר יעקב אומר 'דוחק את רגליו תחת כיסא הכבוד'.
חז"ל הבינו שרעידות האדמה הן ביטוי לצער בשמיים על צערן של ישראל. צריך להבין אפוא מה הקשר בין רעידות אדמה, הקורות לעיתים במקומות רחוקים בכדור הארץ, למצבם של ישראל?
על כך לימדנו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי באומרו: "ישראל באומות הם כ-לב באיברים", וכשם שהלב משפיע על כל הגוף ומושפע מכל הגוף, כך גם ישראל משפיעים על העולם ועל אומות העולם ומושפעים מהנעשה בעולם ובמין האנושי. אם כן, גם כשמתרחשת רעידת אדמה בקצהו האחר של כדור הארץ, הדבר קשור למצבם של ישראל.
כחלק מחובתנו להשתדל להישמר מפני סכנות, חשוב להזכיר כמה הוראות חשובות באשר להתנהגות המתאימה בזמן רעידת אדמה, על פי הוראות פיקוד העורף: רעידת אדמה מזהים על פי תחושה שהרצפה רועדת, חלונות משקשקים במסילותיהם וכן חפצים ורהיטים מתחילים לזוז בצורה משונה.
השניות הראשונות הן מכרעיות ובהן הסיכוי הטוב ביותר להינצל. יש לשמור על קור רוח ולהגיב במהירות.

בעת רעידת אדמה "שטח פתוח הוא הכי בטוח", ולכן:
בעת שהייה במבנה:
1. אם אפשר לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.
2. אם אי אפשר לצאת מהמבנה, היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת פתוחה.
3. אם אין ממ"ד, צאו אל חדר המדרגות, ואם אפשר, המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.
4. רק אם אינכם יכולים לפעול כך תפסו מחסה תחת רהיט כבד או שבו על הרצפה צמודים לקיר הפנימי.
בעת שהייה בחוץ: אם הרעידה מתרחשת כשאתם מחוץ למבנה, הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.
בעת שהייה ברכב: יש לדומם את המנוע ולהישאר ברכב. אין לעצור בקרבת גשרים ומחלפים.
בעת שהייה בחוף הים: אם אתם בחוף הים בעת רעידת אדמה, עזבו מייד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו. נסיגת ים (שפל) חזקה ופתאומית היא סימן לצונאמי מתקרב. התרחקו מן החוף כקילומטר אחד לפחות. על מי שאינם יכולים לעזוב את אזור החוף לעלות לפחות לקומה 4 של בניין קרוב.
חשוב! לאחר רעידת האדמה אין לחזור למבנה שנפגע ואין להתקרב לחוף הים.
הנחיות נוספות:
· בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבית החיצוניים, מחלונות וממדפים.
· אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה – אתם עלולים להיתקע בה.
· אין לעמוד מתחת למשקוף.
· אין להיכנס למקלט תת-קרקעי.
אם אפשר, יש לנתק את מפסקי החשמל והגז.
והעיקר שלא לשכוח לברך, כפי שכתבנו, בזמן המתאים.