האם אנחנו מוכנים למדינת הלכה?

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

רבים מכם זוכרים את פועלה השלילי של אישה שהייתה חברת כנסת וחששה מאוד מ’מדינת הלכה’, והשקיעה רבות כדי למנוע כל התקדמות בנושא.
באחד מכינוסי הרבנים בנושא דת ומדינה והאתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל טען אחד הרבנים שאם חברת הכנסת רוצה להילחם נגדנו באמת, היא צריכה להעלות הצעת חוק להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה, ואז כולם יגלו שאיננו מוכנים לכך כלל.
ב”ה במהלך השנים נעשתה עבודה רבה בעניין; דוגמה לכך היא מפעלו הגדול של ידידנו ומכובדנו פרופ’ נחום רקובר שליט”א, שעם הצוות שלו ניסח אפשרויות לחוקים רבים על פי המשפט העברי. 

חושבני שרבנים צריכים להשקיע חשיבה מרובה בנושא ולעשות כל מאמץ הן בפן הציבורי והן בפן הפרטי בקידום השילוב של היהדות והמדינה.
גם אנו במכון פוע”ה משתדלים להשקיע מאמץ רב בעניין, ולצורך כך אנו מתאמצים להתאים את השירות שלנו לכלל הציבור במדינת ישראל. ב”ה זכינו ופונים אלינו דתיים ושאינם דתיים, חרדים וציונים, ואנו מקווים שכולם מרגישים טוב ונוח. הדבר תורם לא רק ליישום המעשי של דרישות ההלכה אלא גם לחיבת היהדות בציבור הכללי.
ישיבות רבות הקדשנו לכך, כי אנו רואים בזה את תרומתנו הדלה למען שילוב היהדות במערכות מדינת ישראל.
לאחרונה סיפרנו לכם על המיזם החדש של מכון פוע”ה הנקרא ‘קדושת החיים’ ובו אנו מפעילים צוות של רבנים העונה יומם ולילה לשאלותיהם של בני משפחתם של חולים הנתונים במצב קריטי וצריך לקבוע אם יש חיוב הלכתי להחיות אותם, שכן הם סובלים סבל רב ואין ביד הרפואה מזור למחלתם.
גם בנושא המיזם הזה אנו נעזרים בהשקעתם של זולתנו, ובמקרה שלנו בידידנו ומכובדנו פרופ’ אברהם שטיינברג שליט”א, שהשקיע רבות בעניין. ‘חוק הנוטה למות’ במדינת ישראל מבוסס על תפיסת העולם והפסיקות של מו”ר הרב שלמה זלמן אויירבך זצ”ל, וזאת אחרי התייעצות עם ועדה של יותר מ-50 איש שהכילה נציגים רבים מכל גווני הקשת במדינת ישראל.
נראה לנו שתרומה נכבדת לעמידה באתגרים הניצבים בפנינו בנושא יהדות ומדינה יכולה להגיע מכיוונם של המכונים העוסקים בהלכה יישומית.
יש לברך על שרוב רובם של המכונים האלה צמחו מהציונות הדתית. מכונים אלו מחפשים דרכים ליישום ההלכה במדינה מודרנית; קמו מכונים העוסקים בנושא רפואה והלכה, חשמל בשבת, משפט עברי, כלכלה והלכה, חקלאות והלכה ועוד.
כדי להמריץ ולסייע ביד העוסקים ביישום ההלכה ולהחדיר בציבור הרבנים ובציבור הרחב את חשיבות הנושא התכנסו אצלנו לפני כמה שנים נציגים מכל מכוני ההלכה היישומית, והחלטנו להקים איגוד של כולנו.
כדי להביא את הסוגיות האלה לידיעת הציבור הרחב סיכמנו שכתב העת של מכון התורה והארץ – ‘אמונת עיתך’ – יהפוך לכתב עת כללי של כל המכונים היישומיים, ובכל פעם שתצא החוברת יפרסמו כל המכונים את החדשות ההלכתיות והמעשיות בתחום שלהם, ויפורסמו בה גם מאמרי עומק בנושאים שבהם עוסקים המכונים למיניהם.
ב”ה זכה ‘אמונת עיתך’ במהדורתו המחודשת להיות כלי עזר חשוב לעדכון של הרבנים ואף של כל המתעניינים בחידושים בנושא, והוא מורה דרך להתמודדויות השונות בשילוב היהדות והמדינה.
אנו קוראים לציבור להמשיך להשקיע בנושא חשוב זה, התורם רבות לעם, לתורה ובעקבות כך גם למדינה (לארץ).

כתבות נוספות באותה קטגוריה