מה יגרום לעכברים לא לאכול?

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

פעם בחול המועד פסח בא אדם אחד לרב, נאנח ואמר: "רבי, אשתי אישה כשרה היא, ברוך השם, וזהירה בענייני פסח, ואולם אתמול וגם שלשום מצאנו שׂעוֹרים בּכּוּפתאות של פסח. מי הטיל את החמץ לתוך הכופתאות, שמא שדים יש בביתי?"

הרהר הרב ואמר: "תנוח דעתך, מסתמא מדובר בעכברים הגוררים את החמץ לתוך החדר עם המצות". התפלא האיש על חוכמתו של הרב ואמר: "אמת רבי, עכברים גדולים מצויים בביתי. אך האם יש לכך תקנה?" הרהר הרב ואמר: "שוב לביתך ותן לפני העכברים מקצת מן האפיקומן השמור לך בארונך, וכיוון שיאכלוהו לא יאכלו את השעורים, שהרי אחרי אפיקומן אכילה אסורה". תמה האיש: "רבי, כלום בקיאים העכברים בדינים?" החזיר לו הרב: "בוודאי, בקיאים הם בדינים. לפני שבועיים אכלו את כל השולחן ערוך שלי…" 

חג הפסח עבר, וכבכל שנה גם הפעם ניתן לכם כמה עצות מחוברת ההדרכה שאנו מכינים באשר לחמץ שעבר עליו הפסח. 

 

 

הזכרנו בשנה שעברה שנוכל להיעזר ב'קודים' המופיעים על גבי המוצרים לשם ידיעת תאריך הייצור. 

במפעל בעל כשרות מסודרת הרבנות המשגיחה ודאי הקפידה על מכירת חמץ כדת וכדין, ואפשר לסמוך עליה. אם ייתכן שהמוצר שהה בחג הפסח בחנות המכולת, יש לוודא שגם בעל המכולת מכר את חמצו כדין. דברינו בעניין ה'קודים' חשובים למי שמזדמן לקנות במקום שאינו בטוח שמכרו חמץ או למי שמהדרים שלא לאכול חמץ גמור שהיה מכור בפסח.

הקוד שעל גבי המוצרים הוא קוד אחיד המקובל ברוב רחבי העולם. יש מפעלים שבהם קוד נוסף משל עצמם הרומז למפעל. יש לציין שבחו"ל במקומות מסוימים נהוג לסמן את שנת הייצור בשיטות אחרות, כגון באות במקום בספרה. 

כיצד נפענח את הקוד כדי לדעת את תאריך הייצור המדויק?

נחפש על גבי המוצר את הקוד; אם הקוד מופיע בשתי שורות, שורת המספרים העליונה מציינת בדרך כלל את קוד היצרן. השורה התחתונה מציינת את תאריך ייצור המזון. קוד זה כולל בדרך כלל ארבע ספרות.

השנה – אם נרצה לדעת שהמוצר יוצר לאחר הפסח, צריך שיהיה רשום בקוד: 118 9 – הכוונה היא שהמוצר יוצר בשנת 2019, 118 יום מתחילת השנה האזרחית. דהיינו, הוא יוצר ב-28 באפריל 2019, שהוא כ"ג בניסן תשע"ט. כמובן, גם מוצר שייכתב עליו 119 9 גם הוא יוצר לאחר הפסח, וכן הלאה.

118 כיצד? ינואר היה 31 ימים, פברואר 28, מרץ – 31, ועוד 28 ימים מאפריל – סה"כ 118 יום. 

לעיתים קוד היצרן וקוד תאריך הייצור כתובים בשורה אחת. במקרה כזה הקוד שבצד ימין הוא קוד היצרן, והקוד השמאלי הוא תאריך הייצור. 

יש להביא בחשבון שיש הכותבים את תאריך הייצור, אך רכיבים שונים מהמוצר הם מחמץ שנמכר. מפעלים המעוניינים 'לכסות' זאת כותבים במפורש, לדוגמה: "נאפה מקמח שנטחן לאחר הפסח" או "נאפה לאחר הפסח ממוצרים שיוצרו לאחר הפסח". 

המעוניינים להרחיב בנושא יוכלו לקבל את חוברתנו 'חמץ שעבר עליו הפסח' בכתובת הדוא"ל hl@puah.org.il

כתבות נוספות באותה קטגוריה