מה קרה בז' בשבט

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

השבוע פנתה אליי אישה בתחילת החודש התשיעי להריונה. היא אמרה לי שהיא רוצה מאוד ללדת בז’ בשבט ושאלה אם מותר לה לזרז את הלידה לצורך זה. שאלתי אותה למה דווקא ז’ בשבט, והיא ענתה שזה יעזור לתינוק לזכור את תאריך הלידה שלו. מדוע? שאלתי, והיא הרכינה ראש ואמרה שהתאריך הלועזי הוא 2.2.2020
אמרתי לה שבכל שנה כמעט חוזרת על עצמה השאלה אם מותר לזרז לידה בשביל שתחול בתאריך לועזי מסוים, נוח לזכירה. הסברתי לה שגם בעידן הרפואה המודרנית לידה היא תהליך מורכב מבחינה רפואית, וכתבו הפוסקים שמסיבה זו אסור לזרז לידה ללא צורך רפואי חיוני, מפני שכשאנו מזרזים את הלידה אנו מכניסים את האישה והתינוק למצב המוגדר ‘סכנה’, ועל פי ההלכה איננו רשאים לעשות כן ללא צורך. 

אומנם ודאי שהמצב יגיע בזמן כלשהו, ובכל מקרה האישה בע”ה תלד ואף תימצא במצב של סכנה, אך אין לנו להכניסה למצב זה בידינו. מה גם שאנו מאמינים שבזמן שריבונו של עולם יכניסה למצב זה תהיה סייעתא דשמיא מיוחדת והוא ישמור עליה. מנגד, כאשר יש איזה שיקול רפואי לזרז את הלידה, ודאי שמחובתנו לעשות כן, אך כאשר השיקול קשור לתאריך נוצרי ודאי שהדבר אסור (האריך בכך הרב משה פיינשטיין בספרו ‘אגרות משה’ יו”ד ב, עמ’ עד).
אני מספר על כך כיוון שהשבוע ייערך הכנס השנתי ה-20 של מכון פוע”ה, המיועד לרבנים ואנשי מקצוע ונערך באופן קבוע ביום רביעי בשבוע של פרשת שמות, הפרשה המספרת על פועה אחות משה, העוזרת של אימה המיילדת. במהלך הכנס יסכם אחד מוותיקי רבני המכון, הרב יוסף איתן שליט”א, את נושא זירוז הלידה מבחינה הלכתית ורפואית – מתי כן ומתי לא.
עוד סיבה להימנע מזירוז לידה מיותר היא על פי הקבלה; שכן כתבו המקובלים שהגורם לאישה ללדת טרם זמנה “עלול לגרום ליילוד למות טרם זמנו או לבוא לידי עניות ולפיכך צריך להתענות מ”ה יום”.
מלבד הבעיה ההלכתית בהקדמת המועד של סכנה שעוד לא הגיע זמנה בדרך הטבע, הקדמת לידה עלולה לגרום גם לסיכוי גדול יותר להזדקק לניתוח קיסרי (אם כי יש בכך מחלוקת מדעית). ובלשון הפוסקים: “על כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד”, מכאן שצריך להשאיר את שעת הלידה לבורא עולם (ראו בהרחבה בספר פוע”ה חלק ג, עמ’ 207–212).
לעומת זאת אמר לי בזמנו מו”ר הרב מרדכי אליהו זצ”ל שאם מדובר בשימוש באמצעים טבעיים הגורמים לזירוז לידה אין איסור הלכתי בכך.
כמו כן אם כבר יש לאישה צירים ותהליך הלידה החל, מותר לזרז באמצעים רפואיים מקובלים כדי להמשיך את הלידה באופן המיטבי וכדי לצמצם את צערם של היולדת והיילוד.
באחת הפגישות של רבני המכון עם הרב מזוז שליט"א הוא אמר לנו שמותר לזרז לידה אם יש צער לאישה.
כאשר האישה מעוניינת ברופא או רופאה מסוימים הנחשבים מומחים יותר, והם עומדים לצאת מבית החולים, מותר לזרז את הלידה. והוא הדין אם הרופא המיילד עייף ואין חלופה טובה אחרת.
אם האישה עברה את תאריך הלידה, ולדעת הרופאים צריך לגרום השראת לידה, הדבר מותר אף על פי שיכול לגרום שתלד בשבת. כמו כן אין להקדים את הלידה כדי להימנע מללדת בשבת או להימנע מסיכוי גדול לברית בשבת.
המעוניינים לקבל פירוט הלכתי-אמוני בנושא יוכלו לקבל באימייל את הנכתב על כך בספר פוע”ה החדש:

כתבות נוספות באותה קטגוריה