משפחה של סמים

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

במהלך החיפושים שערכתי אחר סממני הקטורת ברחבי העולם נקלעתי להתרחשויות מעניינות, ואשתף אתכם הפעם באחת מהן.

הנרד הוא אחד מסממני הקטורת, ולפי שיטת רש"י הוא הלוונדר (סוג של אזוביון), המוכר לרבים מאיתנו מהבשמים המצויים כיום, או אפילו ממטהר האוויר. אך באחד הימים ראיתי דעה שהנרד הוא צמח הנרדוטוס (Nardostachys). כשראיתי את התמונות של הצמח שמתי לב שחלקו התחתון נראה ממש כמו שיבולת, וזה מסביר מדוע הוא נקרא שיבולת נרד.
התחלתי במאמצי החיפוש, ואז התברר לי שצמח זה הוא ממשפחה של סמים, ואם אני מעוניין לייבא אותו לארץ, אפילו דוגמית קטנה לצורך הרצאות, עליי לקבל אישור ממחלק הסמים במשטרת ישראל. ואכן, פניתי אליהם ומילאתי את הטפסים המתאימים, והינה קיבלתי טלפון מרב המשטרה שאני מוזמן להרצות על הקטורת בפני מחלק הסמים של המשטרה, ומייד אחר כך אקבל את האישור.

הייתי מופתע והתלבטתי אם מדובר בסוג של מבחן כלפיי או שרב המשטרה ניצל לטובה את העניין ורוצה לשמוע ולהשמיע על הנושא המעניין. מכיוון שרב המשטרה היה בקשר טוב עימי (כך גם הרב הנוכחי), הוא שכנע אותי שזה רק טרמפ. ברוך ה' ההתעניינות של מחלק הסמים הייתה מפעימה, קיבלתי את האישור, וכך כולם הרוויחו מהעניין.

בשבוע שעבר עסקנו בעניינה הרעיוני של הקטורת, ואנו מרגישים שיש צורך להרחיב בנושא. 

הבאנו את דברי הגמרא (כריתות ו ע"ב) המלמדת אותנו: “כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטורת". 

האם יש קשר מהותי בין הקטורת לתענית?

ה'ערוך לנר' (על הגמרא שם) מבאר את שייכותה של הקטורת לתענית בכך שעיקר עניינה של התענית היא התפילה, שכן משמעות התענית היא עמידה מאומצת בתפילה מול ריבונו של עולם, ותפילתם של ישראל מתקבלת יותר בזכות התענית, ונאמר: "תכון תפילתי קטורת לפניך", הרי שהתפילה שווה לקטורת. הקטורת והתפילה קשורים ואחוזים זה בזה. 

קטורת היא מלשון קשירה וחיבור, שהרי קטר בארמית משמעותו קשר, וזה מה שנעשה בתפילה ובתענית. כמו כן בתענית אנו מזככים את עצמנו, "הדק היטב היטב הדק", כדרכה של הקטורת, שהייתה שחוקה הדק היטב, כדי שנהיה ראויים להתעלות ולהעלות את תפילתנו. 

הסברנו שעירוב החלבנה בקטורת הועיל לחזק את הריח הטוב.

רבי צדוק הכהן מלובלין (בספרו 'פרי צדיק', ויצא, אות י) מחדש שלאחר שעירבו בקטורת חלבנה, המרמזת לפושעי ישראל, לא רק שריחה של החלבנה לא נשאר רע כשהיה, ולא רק שהיא חיזקה את עוצמת הריח הטוב של שאר הסממנים, אלא אדרבה, היא עצמה הפכה לבעלת ריח טוב. בהתאם לזה כשפושעי ישראל נמצאים באגודה אחת עם הצדיקים הם הופכים לטובים בעצמם (ועיינו עולת ראי"ה).

המעוניינים להרחיב בענייני הקטורת יוכלו לקבל את חוברתנו 'הקטורת' בכתובת הדוא"ל hl@puah.org.il. 

כתבות נוספות באותה קטגוריה