משקים במי סבון, והחלב כשר

יורה דעה הרב מנחם בורשטיין גליון 409 גילוי דעת

השבוע קיבלתי טלפון מפתיע: “שלום, מדבר משה. הרב לא מכיר אותי, אבל אני מכיר את הרב הרבה שנים. אני גר בחדרה והיינו חברים ב’מועצת עיר צעירה’. הרב זוכר שבמועצת העיר הצעירה הרב היה מזכיר העיר, וחברו הרב יוחאי רודיק היה מהנדס העיר? אני חושב שהיום הוא נושא תפקיד משמעותי במשרד החינוך”. “אה, משה מרחוב תרנ”א?” שאלתי. “כן, איך הרב זוכר?” “חשוב לי מאוד להמשיך לשמור על קשר, ואם אתה רוצה, בסוף השיחה מסור לי את פרטיך”.
“הרב, אני פונה אליך כי בזמנו הסברת לנו את טעמם של מצוות ומנהגים שונים ביהדות בצורה מובנת, ולא הבנתי דבר אחד ממה ששמעתי השבוע על החלב. אמרו לי שחלב יכול להיות לא כשר. מה כבר יכול להיות בו? מישהו יערבב אותו עם חלב של חזירות? הגזמתם! על כל דבר אתם מקשים!” “בהזדמנות, אם תרצה, אשלח לך מאמר מפורט על כשרות החלב”, עניתי. “אני יכול לפרט לך כעת יותר מעשרים בעיות שעלולות לפגוע בכשרות החלב, אך כדי שלא להלאות אותך אתן לך כעת דוגמה לשלוש בעיות רפואיות שיכולות להיות לפרה שיגרמו לחלב שלה להיות לא כשר. על השאר או שתקרא או שנדבר בפעם אחרת”.

למה אני מספר לכם כל זאת? כי בדיוק השבוע אנו קוראים בפרשה על בהמות טהורות ושאינן טהורות. אנו מכירים את הכלל “היוצא מן הטהור – טהור”, ולכן חלב היוצא מבהמה טהורה גם הוא טהור, אך אם הבהמה נטרפה החלב היוצא ממנה אינו טהור, ולכן גם חלב של פרה עלול להיות לא כשר. אפרט את הבעיות שסיפרתי עליהן לידידי משה.
את עיקר המידע שאבתי עם השנים משיחות עם ידידי היקר הרב זאב וייטמן שליט”א, רבה של תנובה, והוא אף כתב ארוכות בעניין (ראו לדוגמה: ‘הליכות שדה’ 94, עמ’ 10–29; ‘הליכות שדה’ 96, עמ’ 11–14; ‘כשרות החלב ומוצריו’, כסלו תשנ”ז). כמו כן שמעתי רבות בעניין ממכובדנו הרב ישראל מאיר לוינגר שליט”א.
טיפולים וטרינריים למיניהם כוללים הליכים העלולים לגרום חשש טרפה בפרות חולבות: 
א. ניקוב הכרס ב’טרוקר’ (דקר) לשחרור גזים: הדרך להקל על בהמה אשר סבלה מבטן מנופחת מגזים, ניקוב בעזרת ‘טרוקר’, הייתה גורמת להטרפתה. היום הבעיה נפוצה פחות, מפני שבעבר הן ניזונו במרעה פתוח ואילו היום הזנתן מבוקרת, וכן רפתנים, גם אם אינם שומרים תורה ומצוות, מודעים היום לבעיית הכשרות ומצאו דרכים חלופיות, העדיפות גם מבחינתם (כמו החדרת צינור דרך הפה והשקאת הפרות במי סבון).
ב. עוד אפשרות שעלולה להטריף בהמה כשרה היא הימצאותו של גוף זר באזור הלב, תופעה המעידה על נקב באיברי העיכול. בעיה זו זכתה לפתרונות, הן הודות להקפדה על ניקיון מזון הפרות מגופים זרים, הן על ידי החדרת מגנט לקיבת הפרה כדי למנוע מעבר של רכיבי מתכות דוקרים לכיוון הלב (המצאתו של הרב י”מ לוינגר שליט”א).
ג. הטיפול השלישי, הנפוץ יותר, הוא היסט קיבה (או היפוך קיבה); פעמים, עקב הזנה לא טובה או בעקבות המלטה, קיבת הפרה מתרוממת, הפרה אוכלת מזון בכמות מזערית ותפוקת החלב מהפרה יורדת ירידה של ממש. בטיפול מקבעים את הקיבה במקומה. אומנם גם ניתוח זה יכול להיעשות בשיטות שאינן מטריפות, ולכן כל ניתוח כזה מלווה בהשגחה כדי לוודא שהוא אכן נעשה באופן שאיננו מטריף את הפרה.
ציינו כאן רק חלק מהדוגמאות ומפתרונותיהן, אך יש בעיות נוספות שעלולות לפגוע בכשרות החלב. לכן, למרות ההתקדמות בתחום, צריך לוודא שעל החלב שאנו שותים יש הכשר מרבנות מוסמכת.