נגמרו הגפרורים, מה עושים?

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

פעם אחת בלילה הראשון של חנוכה עמד רבי דוד מטוֹלנֶה ליד חנוכיית הזהב המהודרת שלו והתכונן להדליק את הנר הראשון. לפתע פנה אל החסידים ואמר להם: "אמרו לי, מי שאשתו נמוכה היא, כאשר בעלה רוצה לדבר איתה, האם עליו להתכופף אליה, או שעליה להגביה את עצמה אליו?" מייד, בלי לחכות לתשובה על שאלתו, בירך הרבי והדליק את נר החנוכה.
החסידים התפלאו מאוד על השאלה המשונה ששאל הרבי. באותו הלילה נכח במקום רב צעיר, רבי מרדכי דוב מהוֹרניסטייפּוֹל, שהיה נכד אחיו של הרבי. כשהבחין בתמיהתם של החסידים אמר להם: "אני אפרש לכם את דבריו של דודי-זקני על פי דברי הגמרא. בגמרא נאמר כי מעולם לא ירדה השכינה מתחת לגובה של עשרה טפחים (סוכה ה ע"א), ואף על פי כן אנחנו מדליקים את נרות החנוכה נמוך יותר 

מעשרה טפחים. סוד הדבר, שבימי החנוכה הקדוש ברוך הוא כביכול מתכופף ויורד אל עולמנו. בשל כך בימים האלה אפשר למצוא את האור החבוי גם במקומות הנמוכים ביותר". זכינו להגיע לשבת של חנוכה, ונמשיך לעסוק בענייני הימים האלה.
לא פעם קורה במהלך הדלקת נרות החנוכה שהשַמָש שבעזרתו מדליקים כבה, והמדליק מבקש להדליק את הנר מאחד הנרות שכבר הודלקו. נשאלת השאלה: האם מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר, או שיש להדליק את השמש דווקא מגפרור וכדומה?
לדעת השו"ע (תרעד, א), מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר.
השו"ע ממשיך ומביא מחלוקת בשאלה אם מותר לעשות זאת גם באמצעות נר של חול (דהיינו להדליק שמש מנר חנוכה, ולהדליק נר חנוכה אחר מאותו שמש). טעמם של האוסרים הוא זה: "נראה כמבזה נר של מצווה, שמדליק ממנו נר של חול, אף על פי שהוא עושה לצורך מצווה, ונר של שמש הוא בכלל נר של חול לזה" (משנ"ב שם), ואילו המתירים טוענים שכיוון שעושה כן כדי להדליק ממנו מייד נר של מצווה, לא נחשב לביזוי מצווה (שם).
ואולם הרמ"א (שם) חולק וסובר שאין להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר אפילו באופן ישיר, כיוון שעיקר המצווה בנר אחד, ואין ראוי להדליק ממנו נר אחר שהוא רק להידור.
לכן במקרה שכבה השמש בזמן הדלקת הנרות, לפי השו"ע ניתן להדליק את שאר הנרות ישירות מנר חנוכה אחר (לכתחילה על ידי הטיית הפתילות לכיוון הנר שרוצה להדליק, אך יש מתירים גם לקחת את הנר הדולק ואחר כך להחזירו למקומו), ובאשר להדלקת השמש מנר חנוכה דולק על מנת להמשיך ולהדליק בעזרתו, יש במחלוקת.
ואולם לפי הרמ"א אין להדליק במקרה כזה אף ישירות מנר לנר, אלא יש להדליק את השמש מגפרור וכדומה וכך להמשיך ולהדליק בעזרתו את שאר הנרות.
למעשה, במקרה שאין גפרור או מקור אש אחר שבעזרתו אפשר להדליק, ולא יוכל להמשיך בהדלקה ללא שימוש בנרות הדולקים, רשאי אף בן אשכנז לסמוך על המקילים להדליק מנר לנר.
המעוניינים להרחיב בנושאי החנוכה יוכלו לקבל את חוברתנו 'להדר או להחמיר' בכתובת hl@puah.org.il. כמו כן אפשר לבקש בכתובת זו חוברות נוספות בענייני חנוכה ומנהגיו בהלכה ובאגדה.

כתבות נוספות באותה קטגוריה