נשמה משוחררת באמת

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

"זה היה ערב רגיל ככל הערבים", סיפר הרב ניסן מנגל, ששרד את השואה כילד. "שכבנו על הדרגשים, כ-1,200 אסירים יהודים דחוסים בצריף אחד, כשלפתע בשעה שמונה בערב פשטה השמועה: היום פסח!

"חיש מהר קפצנו כולנו מהדרגשים, התיישבנו יחדיו במרכז הצריף והתחלנו לומר את ההגדה. כל מי שזכר קטע מן ההגדה אמר אותו בקול, וכולם ענו אחריו. אני הייתי הקטן שבחבורה, בן עשר בלבד. נעמדתי וקראתי בקול את 'מה נשתנה'. היינו עבדים, אבל היינו נחושים לחוג את חג החירות!

"לפתע נפתחה הדלת, והקצין הגרמני נכנס. 'מה קורה כאן?' הוא צעק. 'כולכם לחזור מייד למיטות!'. כולם מיהרו בבהלה לדרגשים, אבל זמן קצר לאחר שהקצין יצא מהצריף שוב קפצו כולם למרכז הצריף, ממשיכים לומר את קטעי ההגדה. הקצין המשיך לערוך ביקורת בצריפים האחרים, וכשסיים שוב הגיעו לאוזניו קולות השירה וקריאת ההגדה. נזעם כולו הוא מיהר לעבר הצריף שלנו. 'אמרתי לכם לחזור למיטות!' נבח. 'אם תצאו מהמיטות שוב, אירה בכולכם!'

 

 

"הקצין יצא, חלפו כמה רגעים, ושוב יצאו כולם מן הדרגשים. ידענו היטב כי זה לא היה איום של מה בכך, אך שום דבר לא יעצור אותנו מחגיגת חג הפסח שלנו… המשכנו לשיר, לקרוא קטעי הלל ולשמוח עד ארבע לפנות בוקר. אז הגיע הזמן לקום ולגשת לעבודה.

"עד עצם היום הזה אני חושב לעצמי: יחד עימי בצריף היו קרוב ל-1,200 איש. רבים מהם היו יהודים שהגדירו את עצמם יהודים לא מאמינים, אבל איש מהם לא ביקש שנפסיק בחגיגה כי אנו מסכנים את חייו. כולם הצטרפו בסיכון עצמי גבוה. אלה היו רגעים שבהם הנשמה היהודית האירה. למרות התופת והזוועה חגגנו את חג החירות: הנשמה שלנו הייתה משוחררת באמת".

בליל בדיקת חמץ לאחר הבדיקה, וכן ביום לאחר שרפתו, עורכים 'ביטול חמץ', דהיינו אומרים נוסח בארמית שמשמעותו היא שכל חמץ ושאור הנמצא ברשותנו שלא ראינוהו ולא ביערנוהו (ובביטול של הבוקר – אף זה שראינוהו) יהיה בטל וייחשב כעפר הארץ. נוסח זה מבטא את החלטת האדם שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאילו איננו, ואינו חשוב כלום, והרי הוא כמו עפר וכדבר שאין בו צורך כלל. 

כיצד 'עובד' ביטול זה ומהי משמעותו?

שני פירושים נאמרו במשמעות הביטול: יש אומרים (רש"י ורמב"ן בתחילת מסכת פסחים) שמשמעותו להחשיב את החמץ כדבר חסר משמעות, כמו עפר. אומנם התורה אמרה שחמץ בפסח אינו נחשב לכלום, שהרי אסור ליהנות ממנו, אך מי שישאירו ברשותו עדיין יעבור על איסור 'בל ייראה ובל יימצא'. בביטול החמץ לפני תחילת זמן איסורו מסכימה דעת האדם לדעת התורה, ולא יעבור על האיסור.

לעומת זאת יש האומרים (בעלי התוספות בתחילת מסכת פסחים) שהביטול מועיל מפני שעל ידו החמץ נעשה הפקר, ואם כן אין איסור לראות בפסח חמץ שאינו שלו. 

נמצא שלפירוש הראשון הביטול מכוון כנגד החמץ עצמו, ולפירוש השני הביטול מכוון כלפי האדם, שמסלק עצמו מן החמץ.

מו"ר הגר"מ אליהו זצ"ל היה מדגיש שעם השבתת החמץ המעשית יש לזכור שעלינו לעמול לבער את ה'חמץ' של היצר הרע מקרבנו, בפרט בימים אלו הרומזים לכך.

המעוניינים להרחיב בעניין ובשאר ענייני הפסח יוכלו לקבל את חוברותינו בענייני חג הפסחבכתובת הדוא"ל hl@puah.org.il.

כתבות נוספות באותה קטגוריה