רבנים לא טועים

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

כשכיהן מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל בתפקיד הרב הראשי לישראל, הוא הוזמן לסיור ממלכתי בנתב"ג. אחד ממנהלי המקום שליווה את הסיור פנה לרב ושאל אותו מדוע אנשים מאמינים הבאים לרב בשאלה הלכתית חייבים לשמוע בקול הרב. "וכי רבנים אינם טועים?" שאלו. "כל בני האדם טועים", השיב הרב אליהו, "אך לרבנים יש ידע רחב יותר והם רואים את הדברים באור שונה". המנהל לא נראה שבע רצון מהתשובה, והרב אמר לו: "אם תמתין מעט תבין את התשובה".
המנהל המשיך ללוות את הסיור, שהתקדם אל עבר מגדל הפיקוח, ושם הסביר המנהל שבראש המגדל יושבים פקחי הטיסה ומשקיפים על כל מסלולי ההמראה והנחיתה, צופים בתנועה עליהם ומנחים את הטייסים מלמעלה.
"אמור לי רגע", פנה הרב אליהו אל אותו מנהל, "אם טייס העומד להנחית את מטוסו מוצא מסלול פנוי אך מקבל הנחיה מפקח הטיסה לנחות במסלול אחר, האם יכול הטייס לנחות בכל זאת במסלול שראה בעצמו?"
"חס וחלילה", ענה המנהל. "שדה הראייה של הפקח רחב יותר, והוא רואה ומכיר את השטח טוב יותר מכל טייס היושב בכיסאו". "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר", חייך אליו הרב.

אנו במהלך הפרשות העוסקות באבותינו. בעבר עסקנו בזוגיות של יצחק ורבקה ושאלנו מדוע לכאורה לא דיברו על עשיו בנם, והוכחנו שהיה שיח רחב אך היו חילוקי דעות באשר למה שיש לעשות כדי לגרום לעשיו לחזור בתשובה או להזיק כמה שפחות.
מתוך כך נחזור לנאמר לאברהם אבינו בפרשת וירא באשר לגירוש הגר וישמעאל: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" (בראשית כא, יב). והדבר זוקק הבנה, שכן גם אברהם וגם שרה היו נביאים; "באבינו אברהם נאמר: "וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא'" (שם כ, ז), ובשרה נאמר "בֶּן הָרָן אֲבִי מִלְכָּה וַאֲבִי יִסְכָּה" (שם יא, כט) [וביארו חז”ל שהכוונה לשרה, שהייתה סוכה ברוח הקודש. מגילה יד ע”א] (סדר עולם רבא כא). אם כן, מדוע על אברהם לשמוע בקול שרה? במה היא עדיפה ממנו? 
רש"י מביא בהקשר זה: "שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות". 
הרש"ר הירש עונה על השאלה תשובה אחרת: המונח "לשמוע בקול" משמעו ציות, להבדיל מן המונח לשמוע "לקול"; אברהם נצטווה "לשמוע בקול" שרה, ולא רק לשמוע את דבריה, כיוון ששרה היטיבה לעמוד על טיבו של ישמעאל יותר מאברהם. הרש"ר הירש מציין את הסיבה לכך: "שהרי בדרך כלל נשים מעמיקות לחדור במבטן אל דרכי האופי".
כדי להבין את הדברים אנו צריכים לקבל תמונה מלאה יותר, על פי מסורתם של חז”ל: שרה, שהייתה עם הילדים בבית, למדה להכיר את ישמעאל לעומק ושמה לב לכמה דברים שאולי אברהם לא היה ער אליהם. חז”ל מפרטים את החששות של שרה בנוגע לאפשרות שישמעאל ‘יקלקל’ את יצחק. אלא שהם מוסיפים ומספרים לנו על עוד חשש שהיה לשרה – חשש שישמעאל יהרוג את יצחק (יעוין ברש”י לבראשית כא, ט).
לכן הייתה שרה נחרצת כל כך באשר לגירוש ישמעאל והגר מן הבית. תצוגה זו של התמונה השלמה שהייתה לנגד עיניה של שרה נותנת לנו את ההסבר להוראה האלוקית "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".
נשמח לשמוע מה דעתכם ותובנותיכם בנושא. כמו כן אפשר לקבל תקציר לחוברת ‘הזוגיות אצל האבות’ בכתובת הדוא”ל hl@puah.org.il.

כתבות נוספות באותה קטגוריה