מה זאת אהבה?

אהבה היא מצב נפשי מאושר ומרומם של חיבור ודבקות בין האוהב לנאהב, וליתר דיוק אהבה היא תנועה נפשית מתמדת של רצון אין-סופי לאחדות אין-סופית בין שניהם. ואם תידום האהבה מלהיות בתנועה של התקדמות, היא תיעלם ותתפוגג כלעומת שבאה. היא באה בהיסח הדעת ונעלמת כשמסיחים את הדעת ממנה.
האהבה מקיפה את כל חיינו, ועל כן אין היא יוצאת מחלק או מפינה באישיותנו אלא היא מעיין פנימי הנובע מכל הנפש של האוהב ופונה אל כללות הנפש של הנאהב, לקשור ביניהם להיות לדבר אחד.
אהבה היא תקשורת פנימית שמעבירה מידע סודי ופנימי שזר לא ידעהו, משום שאהבה היא שפה ייחודית בין האוהבים; הם פיתחו אותה וקבעו את כלליה, ורק הם מבינים אותה באמת.
אהבה היא תנועת נתינה אין-סופית שנובעת מתוכי ומוציאה ממני את כל אוצרות הטוב שבי. אינני יכול להכיר את כל הטוב הגדול הטמון בתוכי עד שאני אוהב מישהו אהבת אמת ומוכן להתמסר בעבורה. לכן חשוב הרבה יותר להיות אוהב מלהיות נאהב, על מנת להוציא מתוכי את כל מעיינות האהבה הפנימיים. אומנם כשמעניקים אהבת אמת מקבלים אותה בחזרה בכפלי כפליים, כמאמר הפסוק בספר משלי: "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם".  

אהבה היא מהות חיי האדם בעולם. כאשר נאהב את עצמנו באמת ונתחבר אל העומקים האין-סופיים שבנו, שם נגלה את עוצמת הרצון וההשתוקקות שבתוכנו לקשר עמוק ואמיתי לכל הסובבים אותנו: "ואהבת לרעך כמוך" .
"האהבה היא הדרך היחידה לתפוס את הזולת בפנים-פנימיותו. שום אדם לא ירד לעומק מהותו של אדם אחר, אלא אם כן הוא אוהב אותו. מעשה האהבה הרוחני מניח לו לראות את הקווים והתגים המהותיים שבאדם האהוב, ויתרה מזו רואה הוא את הסגולות הגנוזות בו, שעדיין לא הגיעו לכדי הגשמה, אך מן הראוי שיתגשמו. ולא עוד אלא באהבתו זו מאפשר האדם האוהב לאדם האהוב להביא סגולות גנוזות אלו לידי הגשמה. הוא מעמיד אותו על מה שיוכל להיות ועל מה שראוי הוא להיות ועל ידי כך מתגשמת יכולת גנוזה זו" (ויקטור פראנקל, האדם מחפש משמעות, עמ' 135).כפי שהזכרנו בעבר, בזמן הפגישות חשוב להיפגש ולהיות נוכח בהן, לפתוח את הלב ולהביא את עצמנו לתוך הפגישה, ואין זה הזמן לחשוב על טיב הקשר ולהתבונן עליו, אלא מתבוננים רק לפני הפגישות או לאחריהן, כי כשאנו חושבים ומתבוננים אנו לרוב נמצאים מבחוץ ולא מבפנים.

דווקא משום כך הרבה פעמים בפגישות לא רואים את התמונה הרחבה ועלולים לקבל רושם מוטעה לטוב או לרע, ומאידך גיסא לפעמים מרוב פגישות קשה לשים לב לפרטים קטנים ולדקויות שיכולים גם הם לשנות את התמונה.