אבלות על חורבן הבית

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

חכמי ישראל שיצרו את תבניתה של האבלות על חורבן בית המקדש ניצבו בפני אתגר מורכב: הם נדרשו ליצור מתכונת של אבל שמצד האחד תטפח בקרבנו במהלך הדורות הגעגועים לבית המקדש ולא תאפשר לנו לעבור לסדר היום על אובדנו, ומן הצד האחר לא תטביע אותנו בדיכאון יתר שימנע מאיתנו המשך קיום ללא בית מקדש. הדיונים שהתנהלו בין החכמים לאחר חורבן הבית סביב האיזון הנכון בין שני קצוות אלו (למשל במסכת בבא בתרא ס ע"ב) מרתקים, והם הולידו בסופו של דבר את המינון הנוכחי של מנהגי האבלות הנוהגים במהלך השנה כולה ובהמשך גם את ההלכות והמנהגים של תקופת בין המצרים. לא קל להתאבל על חורבן בית המקדש, ובכלל, לא מובן מאליו להתאבל על מה שהאדם (או הקרובים לו ביותר) לא חווה על בשרו. בניגוד למחשבות, קשה להעביר רגשות מאדם לחברו (זה נכון גם בנוגע לרגשות אחרים: שמחה, כאב, עונג וכדומה), קל וחומר על פני דורות רבים. 


בתקופת בין המצרים נדרשת מאיתנו עבודה רבה כדי לבנות את האבלות. מתוך הבנת הצורך לעורר את רגשות האבלות לקראת ציון היום שבו חרב בית המקדש התווספה במהלך הדורות סדרה הולכת ומחמירה של הלכות ומנהגי אבלות: תחילתם בי"ז בתמוז, החמרתם בתשעת הימים, החמרה נוספת בשבוע שחל בו ט' באב ושיאם בט' באב עצמו. הלכות אלו מובילות אותנו אט-אט – אם אנו שומרים אותן וקשובים אליהן – למצב הנפשי הנדרש מאיתנו בט' באב. בזה אנו נבחנים: בנכונותנו וביכולתנו להתאבל על חורבן בית המקדש.
מה בדיוק אבד לנו בחורבן הבית? בראש ובראשונה מקום של השראת שכינה. הרגשת המחסור בנוכחות אלוקית מורגשת בזמן הזה היא הרגשה יהודית אותנטית האמורה להטריד אותנו תדיר. אין שלם יותר מלב שבור (כדברי הרבי מקוצק). אנו רוצים יותר, אנו מסוגלים ליותר, אנו מתגעגעים ליותר. לאחר קריאת התורה הנוהגת בימי ב' וה' בשבוע במהלך כל השנה מופיעה בסידור סדרת בקשות שהקהל מבקש מהקב"ה. הראשונה שבהן היא הבקשה "לכונן את בית חיינו ולהשיב את שכינתו בתוכנו". בעבור היהודי זהו דבר בסיסי ביותר, ראשוני ביותר, כל השאר בא אחריו. בלי הציפייה המתבטאת בבקשה זו אין לנו זכות קיום.
חורבן בית המקדש השפיע על מערכות החיים שלנו השפעה מהותית, אף כי אין לנו היום כלים להבין את האובדן במלואו. למה הדבר דומה? לאדם שמימיו לא טעם טעם שוקולד. כיצד אפשר להסביר לו (במילים, בלי לתת לו לטעום) מהו שוקולד?
מקורותינו מעידים נוסף על כך על מגוון ביטויים גשמיים שהתלוו לסילוק השכינה. הפירות נהיו טעימים פחות ("מיום שחרב בית המקדש […] ניטל טעם הפרות" [משנה, סוטה ט, יב]), חיי האישות סבלו ("מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה" [בבלי, סנהדרין עה ע"א]), ואפילו השמיים התקדרו (משחרב בית המקדש "לא נראה רקיע בטהרתו" [ברכות נט ע"א]). אם כן, גם מן הבחינה הגשמית יש למה להתגעגע.
לשאלה מדוע חרב בית המקדש הוקדשה תשומת לב רבה במקורותינו. חכמים סמוכים ובטוחים שהסיבות לכך רוחניות-מוסריות ולא מדיניות או צבאיות. בתשובות שניתנו לשאלה זו נמצא: "לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה, שנאמר 'הובישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו' וגו'", ובהמשך: "לא חרבה ירושלים אלא בשביל […] (ש)כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה" (בבלי, שבת קיט ע"ב). זו רק דוגמה אחת מני רבות: כמעט שאין עבירה שאינה מוזכרת כסיבה לחורבן הבית.
החיפוש אחר מקור החטא שגרם לחורבן הבית מראה שבאבלות שלנו על חורבן זה, אותה אבלות שתוארה לעיל כעוצמה, לא די לגרום לבניין בית המקדש ולחזרת השכינה לקרבנו. השהייה באבל והניסיון לאתר את הגורמים לו אמורים להצמיח בנו את הרצון לתקן כדי שנוכל לחדש ימינו כקדם. ימי האבל, שאליהם מצטרפים השנה גם ימי הקורונה, מזמינים אותנו להתכנסות ולמחשבה מעמיקה בעניין התיקון הנדרש מאיתנו.

מאמרים נוספים ממושג השבוע

תפילה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »