זכור- עמלק בימים ההם בזמן הזה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

 אחד המאפיינים של מצוות 'זכור' על פי הרמב"ם הוא "שאסור לשכוח איבתו ושנאתו" של עמלק (הלכות מלכים ה, ה). וכל כך למה? לי נראה שיש כאן פן מעשי: עלינו לדעת לזהות את עמלק כדי להישמר ממנו, ונוכל לזהותו לפי עומק "איבתו ושנאתו". 
רש"י מעמיד אותנו על עומקה של שנאת עמלק כלפינו: "משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בלייעל אחד קפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכווה, הקרה (= קירר) אותה בפני אחרים”. עמלק הוא אנטישמי מזן מיוחד מאד: הוא אידיאליסט. הוא מוכן לספוג נזקים (להיכוות), ובלבד שעם ישראל (האמבטיה) ייפגע (תתקרר). כל מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שהנאצים ענו על קריטריון זה במלואו.

 קל מאוד וגם לא ראוי להיות חכם לאחר מעשה. בשנות השלושים של המאה הקודמת עוד לא ידעו את מה שאנחנו יודעים היום. עם זאת נדמה שמנהיגי הקהילה היהודית בגרמניה דאז לא זכרו את עמלק אף על פי שסיסמאות הקוראות להשמדת היהדות התנוססו בראש חוצות לנגד עיניהם המשתהות.
בתחילת שנת 1934, כשנה לאחר עליית הנאצים לשלטון, התפרסמה בעיתון Der Israelit, שופרה של היהדות האורתודוקסית בגרמניה, צפירת הרגעה המכוּוֶנת ליהודים שעזבו את גרמניה בשנה החולפת: לא כצעקתה, המצב התייצב, אפשר לחזור. "ההיגיון אינו מאפשר לאורך זמן את הדרת היהודים ממוסדות המדינה", נכתב אז בעיתון יהודי אחר. אולם לעמלק יש 'היגיון' משלו. גם שנה וחצי לאחר מכן, בסוף שנת 1935, כאשר חוקקו חוקי הגזע שנישלו את היהודים במדינה מאזרחותם הגרמנית והכשירו את הדרך לפתרון הסופי, עדיין ניסו יהודי גרמניה, למרות ההלם שאחז בהם, לשדר עסקים כרגיל.
בשנת 1936 כחודש לפני פורים נרצח בדאבוס שבשווייץ ראש המפלגה הנאצית השווייצית בידי יהודי צעיר ששמו דוד פרנקפורטר (יש רחוב על שמו בפתח תקווה). מסיבות מובנות בהחלט הזדרזו מנהיגי היהודים בגרמניה לגנות את "הרצח השפל". וכך כתב אז אחד הרבנים החשובים בגרמניה: "כל גדולי ישראל מסכימים שהציווי למחות את זכר עמלק הוא ציווי למחות את עמלק שבלבנו, למחוק כל תפיסה המבקשת לקדם את ענייני היהדות בכוח. בזעזוע ובסלידה עמוקה למדנו על הרצח השפל שקרה בדאבוס. היריות בדאבוס כוּוְנו ללבנו, זהו חילול השם. ארור הרוצח שפגע בכבודה של תורת ישראל והפקיר את כבוד אֶחיו".
אף שאין מי שיפקפק בצורך הדחוף שדרש מההנהגה היהודית דאז לגנות את הרצח, נדמה שהיה ראוי נוסף על הקריאה "למחות את עמלק שבלבנו" להיערך בה בעת גם לסכנת עמלק הריאלי שרצונו להשמיד להרוג ולאבד את היהודים צעק יום-יום מעל דפי העיתונות הגרמנית. נכון היה לקרוא כבר אז ליהודים לעשות הכול כדי לצאת. קריאה שכזו עדיין הייתה חוקית ואפשרית בעת ההיא. לצערנו, בשל הדיסוננס הקוגניטיבי החמור שהיו יהודי גרמניה ומנהיגיהם שרויים בו לא נשמעה קריאה זו מפי המנהיגות היהודית בגרמניה.
גם היום לצד אנטישמיות 'רגילה' יש אנטישמיות מהז'אנר העמלקי: אנטישמיות אידיאליסטית שמוכנה לספוג נזקים, ובלבד שהיהודים ייפגעו. בידנו היום ב"ה כלים אחרים להתמודד עם התופעה משהיו לנו לפני שמונים שנה. עם זאת כדי להתמודד עימה אנחנו חייבים בראש ובראשונה לזהותה ולא לשקר לעצמנו: הנימוק "זה לא באינטרס שלהם" לא תופס מול עמלק. עמלק הוא אידיאליסט, הוא מוכן לפעול נגדנו גם במחיר שזה לא באינטרס שלו, במחיר שייכווה. לא כל שונא ישראל, לא כל אנטישמי, הוא עמלק. יש אנטישמים פרגמטיים (והם כנראה הרוב) שאומנם מבקשים את רעתנו, אך בכל זאת לא יפעלו נגדנו היכן שהם עצמם עלולים להיפגע בשל כך. אך יש גם עמלק, והוא עדיין חי ובועט. הציווי לזהותו מבעוד מועד על סמך עומק "איבתו ושנאתו" רלוונטי לצערנו בזמן הזה לא פחות משהיה בימים ההם.

מאמרים נוספים ממושג השבוע

הבדלה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תפוס ת'יום

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

אמן

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

נבואה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

עם סגולה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תפילה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »