חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

עיקרי ההגדה נקבעו כבר בתקופת התנאים, ותבניתה הנוכחית קיימת מאז תקופת הגאונים. עם זאת צורפו לה בימי הביניים עוד כמה תוספות ופיוטים, והאחרון בהם הוא 'חד גדיא', החותם את ההגדה. רבותינו האחרונים נתנו לפיוט זה שלל פירושים אלגוריים, וייתכן שהמאמץ הפרשני שייחדו לו נבע לא רק מעצם היותו חלק מההגדה אלא גם מהעובדה שהוא חותם אותה, כי הרי "הכול הולך אחר החיתום" (ברכות יב ע"ב). אימוצו של 'חד גדיא' לחיתום ההגדה כמעט בכל תפוצות ישראל מעיד אולי על מסר שנמצא לראוי לחתימת ההגדה כולה. ארשה לעצמי להוסיף נדבך פרשני משלי.

לפני כמה שנים הגיע לידיי ספר המעיד על גלגולי 'חד גדיא' ברחבי אירופה הסוערת ברוחות העידן המודרני. לטעמי ספר זה שופך אור חדש על משמעות הפיוט. הוא עושה זאת על דרך השלילה, כלומר על דרך הסטייה מהנוסח המקורי. זהו מקרה טיפוסי שבו הסטייה יכולה ללמד משהו על הדרך שממנה סטתה, דבר שלא היינו שמים לב אליו לולא הסטייה.
הספר הנ"ל הודפס במה שהיה פעם גרמניה המזרחית. לצד הגרסה המקורית של 'חד גדיא' הוא כולל שתי גרסאות מודרניות: גרסתו של המשורר היהודי המומר היינריך היינה מתחילת המאה ה-19 וגרסתו של אומן מודרני ששמו אנטולי קפלן, המוצג בספר כך: "אחד מגדולי האומנים של ברית המועצות". שתי הגרסאות דומות בעיקרון זו לזו ואף לפיוט שלנו, אולם בשתיהן יש שינוי קטן אך משמעותי בסיומו של הפיוט, בחיתום שלו. היינריך היינה, שכתב את הגרסה שלו בתקופה שבה עזב את היהדות, השמיט מהסוף פרט אחד 'מיותר' לטעמו: הבית האחרון של הפיוט המתאר את הקב"ה השוחט את מלאך המוות נשר, ושרשרת האירועים מסתיימת עם מלאך המוות. מבחינת היינה המוות הוא החיתום שהכול הולך אחריו.
הרחיק לכת עוד יותר האומן הסובייטי – הגרסה השנייה בספר – הקוטע אף את הסוף הקטוע כבר של היינה: חוץ מהבית האחרון הושמט עתה גם הבית שלפני האחרון, כלומר מלאך המוות עצמו. נוסף על כך הוחלף אצלו השוחט בשורה שלפני כן (שהיא עכשיו השורה האחרונה) באיכר: הפיוט מסתיים כך: "ובא האדם ורתם את השור למחרשה". בעיני האומן הסובייטי תכלית הקיום האנושי מתמצה ברתימת השור למחרשה.
לפנינו המחשה לתהליך שקרה בעולם המערבי במאתיים השנים האחרונות. אחרי שוויתרה ההשכלה על הקב"ה (הפיוט של היינריך היינה המסתיים במוות), באה תפיסה 'מתקדמת' עוד יותר: התודעה האנושית התרבותית מתעלמת אף מהיות האדם בן תמותה. חתירתו של האדם לשליטה על חייו החומריים (רתימת השור למחרשה) היא חזות הכול, והיא גם גולת הכותרת של התפתחות האנושות. כל שאלה הפונה מעבר לחיי האדם עלי אדמות, ולו רק תהייתו על פשר קיומו לנוכח סופיותו, כל שאלה העלולה להצית בו את הזיק לחיפוש אחר משמעות החיים, מודחקת. שעבודם וניצולם של כוחות הטבע על ידי זרועו החזקה של האדם הם תכלית קיומו של המין האנושי.
כבר אמרו רבותינו (תענית יא ע"א): "'אכול ושתו כי מחר נמות' (ישעיהו כב, יג) […] עד כאן מידת בינונים אבל במידת רשעים מה כתיב: 'אתיו אקחה יין ונשבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד' (ישעיהו נו, יב)". על פי גמרא זו יש שתי דרגות של שכחת אלוקים: יש דרגה של "אכול ושתו כי מחר נמות", אך דרגה זו – עם כל שפלותה והעונש שבצידה ("אם יכופר העוון הזה עד תמותון" ישעיהו כב, יד ותענית שם) – מגונה למרבה הפלא רק כ"מידת בינונים". רש"י מסביר מהו צד הזכות של הדוגלים בשיטה זו: "שיראין מן המיתה". לעומת זאת יש מידת רשעים ממש שהיא גרועה ממידת הבינונים, וזוהי ההתעלמות מיום המיתה: "והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד". זאת אומרת, כפי שחגגנו היום נמשיך לחגוג ביתר שאת גם מחר. קיומנו מובטח.
נמצאנו למדים שיש הדרגתיות בעזיבת האדם את דרכה של תורה. בתחילה הוא מתעלם מהקב"ה אך עדיין מודע לסופיות קיומו, ובשלב השני הוא מתנהל כאילו הוא בעל הבירה החי לנצח.
לפי הבנה זו 'חד גדיא' משרה עלינו בסופה של ההגדה קצת אווירה של הימים הנוראים, של חשבון נפש. אולי דווקא מתאים לשנה זו, שבה התהפך לנו ליל הסדר לליל הסגר.
יהיה אשר יהיה, 'חד גדיא' מתווה לנו הדרכה כיצד להתמודד עם תהפוכות החיים שבסופה יש בשורה גדולה: "בלע המוות לנצח" (ישעיהו כה, ח). פסח כשר ושמח ובריאות איתנה לכל עם ישראל.
לתגובות: meir.seidler@biu.ac.ilלתגובות: meir.seidler@gmail.com

מאמרים נוספים ממושג השבוע

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

כבד את…

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »