מול בית פעור

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

שלוש פעמים מוזכר מטבע הלשון "מול בית פעור" בספר דברים, פעמיים בפרשתנו (דברים ג, כט; ד, מו) ופעם נוספת בפרשת "וזאת הברכה" בקשר למקום קבורת משה: "ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור" (שם לד, ו). בפרשתנו מופיע ביטוי זה לציון המקום שבו בחר משה לחזור וללמד את בני ישראל את "העדות והחוקים והמשפטים" (שם ד, מה) של התורה.

בתנ"ך פעמים רבות נושאים שמות הדמויות והמקומות משמעות הקשורה בסיפור המסופר. נראה שגם בפרשה שלנו וגם בקשר לקבורת משה הביטוי "מול בית פעור" מעורר למחשבה שמדובר ביותר מציון מקום. אולי התורה מזכירה לנו כי "העדות והחוקים והמשפטים" שלנו עומדים בניגוד קוטבי (מוּל) לעבודה הזרה של פעור. ואולי נרמז במקום קבורת משה שמפעל חייו הבא לידי ביטוי בחוקי התורה שתיווך לעם ישראל עומד בסתירה (מוּל) לכל מה שבעל פעור מייצג.

הבנה זו נתמכת בעקיפין על ידי הפירוש שנתן הרש"ר הירש לברית מילה. הרש"ר הירש (בפירושו לבראשית יז, י) מתעכב על פירוש הביטוי "מילה". הוא מציין שביטוי זה אינו מתאר את הפעולה. פעולת "ברית המילה" מתוארת לדבריו במילה "כריתה". לדידו של הרש"ר הירש ה"מילה" מייצגת לא את הפעולה אלא את המהות: "מילה" משורש "מוּל". המילה עומדת "מוּל" העורלה וסותרת את מה שהעורלה מייצגת: את אובדן השליטה על האיבר המתואר כערל (הוא מביא סימוכין נוספים מ"ערל שפתיים", "ערל אוזניים" ו"ערל לב"). אל "מול" השימוש הבלתי מבוקר באיברי הגוף ניצבים ישראל באמצעות הברית שהקב"ה חתם בבשרם ונותנת להם שליטה על היצר. עד כאן תפיסת הרש"ר הירש.

את המאבק של עם ישראל על הצדק ועל האמת מכתיב לעיתים, מה לעשות, הצד שמולו אנחנו ניצבים. מכל האויבים של העם היהודי נבחר "פעור" למי שמולו אנחנו נדרשים לעמוד ביתר שאת: "לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם את העריות בפרהסיה" (סנהדרין סג ע"ב). אל מול התרת העריות בפרהסיה, כפי שקרה בבעל פעור – "לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל" (במדבר כה, ו) – נדרשת עמידה בלתי מתפשרת.

הייעוד שלנו בא לידי ביטוי בברית מילה. שרינו עם כל תרבויות העולם ויכולנו להן. איננו מנהלים משא ומתן עם פעור, לעולם ניצבים אנו אל "מול בית פעור".

מאמרים נוספים ממושג השבוע

תפילה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »