סימבוליקה יהודית

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

"באותם האירועים המרכזיים ביותר שהם בעלי השלכות לאין ערוך, כאשר היינו מצפים […] לנאום סוחף, כאשר הכרזות, דרשות, הרצאות, הצהרות וכדומה הן אשר אמורות היו להביא את חשיבות האירוע לתודעת הכלל או הפרט […] הדיבור משותק […] במקומו פוגשים אנו מעשים, לרוב רצף של מעשים הממלאים את מקומו של הדיבור באופן כזה, שאף השימוש המושלם ביותר של המילה המדוברת לא היה יכול להשיגו.
"הבה נתבונן בליל הגאולה ויציאת מצרים. רגע ייחודי בתולדות האנושות כולה. רגע […] אליו מוביל כל העבר הלאומי ועליו נשען […] כל עתידו של העם […] האין זו ההזדמנות לדבר, לאמור, לנאום, לדרוש, להרצות, להלהיב, להציג ולעורר?! אך כמה מעטות המילים. במקומן פוגשים אנו את המעשה, רצף של מעשים המופקדים בידי העם: 'שה לבית אבות שה לבית' […] 'ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל' […]

'ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות' […] 'ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלהו' […] הלא אין כל אלה אלא סמלים ופעולות […] שבכוחם להחדיר מסרים בעוצמה רבה יותר מאשר הכרזות והצהרות, הרצאות ודרשות?!"

קטע זה לקוח מדברי הפתיחה של הרש"ר הירש לחיבורו "קווי יסוד לסימבוליקה יהודית", שפורסם בשפה הגרמנית בשנות ה-50 של המאה ה-19 בסדרת מאמרים בכתב העת "ישורון". מאמרים אלו קובצו בתרגום העברי לכדי ספר ("המצוות כסמלים", בהוצאת מוסד הרב קוק). הרש"ר הירש מפתח בהם תורת סימבוליקה שלמה שעד היום לא קמו לה מתחרים ולמעשה גם לא ממשיכים.
נרחיב כאן על אחד מפירושיו הסימבוליים הקשור לפרשתנו וגם לתקופתנו: את זריקת הדם על המשקוף ועל המזוזות בליל השימורים שלפני יציאת מצרים מפרש הרש"ר הירש כמסמלת את ההגנה על הבית היהודי. הבית נותן לאדם הגנה הן מפני פגעי הטבע (על ידי הגג המסומל במשקוף, הקורה האופקית) והן מפני האדם, באשר הוא יוצר את האינטימיות המשפחתית של מי שחי בין ארבעה קירותיו (שמסמלות המזוזות, הקורות האנכיות). החזרת המשפחה היהודית לייעודה ולתפקודה המלא לאחר שהמצרים ניסו לפגוע בה – בגזרה על כל הבן היילוד, בניסיון להפר את הברית בין איש לאישה ובטשטוש הגבולות ביניהם (על ידי עבודת פרך, שהיא על פי אחד הפירושים עבודה של נשים באנשים ולהפך) – היא המסר של ליל הסדר.
רק למשפחה הכוח להעניק לאדם את החסינות הדרושה בפני כל עריצות חברתית ומדינית המשתוללת בחוץ. על פי הרש"ר הירש, דווקא המבנה המשפחתי הגרעיני משמש ערובה לחירותו של האדם. עוד לפני שחרת את חירותנו על הלוחות החזיר הקב"ה לעם ישראל את החירות הבסיסית ביותר: להיות כל אחד ואחד "למשפחותיו ולבית אבותיו".
העם היהודי הוא משפחה אחת גדולה המורכבת ממשפחות קטנות. זה יסודו מאז אברהם אבינו ושרה אימנו, ובכוח התשתית המשפחתית המחבקת זוכה האדם היהודי לחוסן נפשי המאפשר לו לשמור על חירותו ועצמאותו לנוכח פגעי הזמן.

מאמרים נוספים ממושג השבוע

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

כבד את…

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »