ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

ספר ויקרא הוא החומש המרכזי הן בשל היותו האמצעי בחמישה חומשי תורה הן מבחינת מספר המצוות הכלולות בו – 247 על פי ספר החינוך – יותר מבכל חומש אחר. אין זה פלא אפוא שהמדרש ממליץ כי תינוקות של בית רבן יתחילו דווקא בו: "יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים" (= בקורבנות שבספר ויקרא, המצריכים טהרה).
ואולם הבחירה בספר ויקרא לספר הראשון בעבור תינוקות של בית רבן בכל זאת מעוררת תמיהה. הקורבנות, שהם התוכן העיקרי של ספר ויקרא, הם דבר סתום וקשה להבנה. האם לא היה ראוי יותר להתחיל את הכשרתו של הילד לתורה ומצוות בדברים המושכים את הלב, בסיפורי האבות למשל? נראה כי בתמיהה עצמה מונחת התשובה. כשם שאמונתו של אברהם אבינו שעמדה לו ולזרעו נמדדה בלכתו אחרי הקב"ה גם כאשר קיבל ציווי בלתי הגיוני בעליל (העקדה), כך גם הילד הרך לומד בתחילת הכשרתו הדתית דווקא את מצוות הקורבנות, שאינן מובנות לו. בכך מונח בנפשו יסוד חשוב של היהדות: קיום המצוות אינו מותנה בהבנת טעמן.

למרות ריחוקנו המעשי והנפשי מהקורבנות ניסו הוגים רבים לשוות טעם הגיוני למעשה הקורבנות. מפורסמת במיוחד שיטתו של הרמב"ם במורה נבוכים. הרמב"ם רואה בקורבנות מעין פשרה שבה בחר הקב"ה כדי לחנך את עמו. על פי הרמב"ם ביקש הקב"ה להימנע מגזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה: עקירת עבודת הקורבנות שהכול היו רגילים בה באותה תקופה. במקום זה ציווה שיביאו אותם לשמו והגביל את הקרבתם למקום מרכזי אחד – המשכן ובהמשך המקדש.
על תפיסתו של הרמב"ם נמתחה ביקורת חריפה מפי רוב חכמי ישראל שבאו אחריו, בין היתר בשל האופי ההיסטורי של הנמקתו. מתפיסת הרמב"ם מתבקשת המסקנה שכאשר יעלה העם למדרגה גבוהה יותר, לא יהיה צורך בקורבנות, וכתוצאה מכך רבות מתרי"ג המצוות ייעשו מיותרות. הרמב"ם אומנם לא אמר זאת, ובמשנה תורה פסק את מצוות הקורבנות גם לעתיד לבוא, אך משיטתו במורה נבוכים קשה להימנע מהמסקנה הנ"ל.
מנוגדת באופן קוטבי לתפיסת הרמב"ם שיטתו הסמלית של הרש"ר הירש (1808–1888). בהצביעו על האמירה התלמודית "תפילות כנגד תמידין תקנום" ניסה הרש"ר הירש לסלול לנו את הדרך בחזרה: מהתפילה אל משמעות הקורבן. לדידו, עבודת הקורבנות בבית המקדש הייתה עבודה סמלית שאת משמעותה אפשר להבין מתפילת עמידה. מעשה הקורבן עוצמתי יותר מהתפילה באשר הוא מטביע חותם חזק יותר על נפש המקריב משמטביעה המילה המדוברת.
ואולם גם שיטת הרש"ר הירש טומנת בחובה קשיים לא מעטים. לפירושיו הסמליים אין תקדים במסורת היהודית, והם גם לא תמיד מניחים את הדעת. הראי"ה קוק ביקר את שיטתו הסמלית של הרש"ר הירש דווקא בגלל היותה סמלית ובכך ממעיטה מעוצמת המעשה עצמו, באשר השפעתו המלאה תלויה בהבנתנו.
עוד שיטה בהבנת הקורבנות היא שיטת הקבלה שעליה מרמז הרב אליהו בן אמוזג (1823–1900) בפירושו 'אם למקרא'. לשיטתו פעולת הקורבנות מקרבת בין הפכים (קורבן מלשון קירוב). רק העבודה בבית המקדש מסוגלת לאחד את הכוחות המנוגדים הנלחמים זה בזה בעולמנו. אשר על כן, רק שם אפשר להשפיע באמצעות הקורבן על מידת הדין ולהופכה למידת הרחמים. נראה שחכמים התכוונו גם לזה כאשר ייחדו את לימוד ספר ויקרא לילדים, שאומנם חסרים ידע בסיסי, אך עם זאת הם בעלי כושר ייחודי להתחבר לעולם טהור והרמוני שבו כל הסתירות באות על פתרונן: "יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים".

מאמרים נוספים ממושג השבוע

הבדלה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תפוס ת'יום

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

אמן

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

נבואה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

עם סגולה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תפילה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »