ערבות הדדית

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

בפרשת נצבים מציג לפנינו רש"י את עקרון הערבות ההדדית, ואלה דבריו על הפסוק "הַנִּסְתָּרֹת לַה' אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת" (דברים כט, כח): "אין אני מעניש אתכם על הנסתרות […] אבל הנגלות, לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם, יענשו את הרבים [… אבל אפילו] על הנגלות לא ענש את הרבים, עד שעברו את הירדן […] ונעשו ערבים זה לזה".
כמו רש"י קשרו גם חז"ל את התפיסה "שכל ישראל ערבים זה בזה" (שבועות לט ע"א) לעונשים שאנו עלולים להיענש בשל חטאם של אחרים. חז"ל נסמכים על הפסוק "וכשלו איש באחיו" (ויקרא כו, לז) ומפרשים: "איש בעוון אחיו". המקור לדרשה שונה, אך התוצאה אותה תוצאה: ערבות הדדית. אם ראובן יחטא, גם שמעון עלול לשלם את המחיר. 


החלופה לעקרון הערבות ההדדית היא תפיסה של יחידים המאמינים באמונה משותפת אך אחראים איש-איש לגורלו. ייתכן כי האדם הפרטי, ובפרט זה המודרני, היה בוחר בגישה אינדיווידואלית זו, אולם לא זו דרכה של תורה. עקרון הערבות ההדדית מציב במרכז את העם. התורה מצפה מהפרטים בעם ישראל לפעול במסגרתה של יחידה אורגנית אחת, לא רק כיחידים. לשם כך נוצר המנגנון של ערבות הדדית. אולי זו המשמעות של החלת המנגנון מרגע הכניסה לארץ: מרגע שניתנה לנו הארץ למצע שעליו נוכל לפעול כעם על במת ההיסטוריה.
מנקודת מבטם של החברים בקהילת הערבות ההדדית נתפסים כל החברים בה כקשורים זה לזה בקשר גורלי. קשר זה מחייב אחריות, שהרי הקודח חור בספינה יטביע את כל היושבים בה. אחריות זו מתבטאת ברצון להשפיע טוב על חברי הקהילה או לחלופין למגר את הפושעים שבה. ייתכן שזהו פשר המחלוקות הקשות בעם – התחושה הפנימית שחטאו של האחר יביא עונש גם עליי.
מעניין שגם מנקודת מבטם של העמים נתפסו היהודים פעמים רבות כישות אחת. לעיתים לטוב אך בדרך כלל למוטב. היהודים שילמו מחיר על היותם חלק מהאורגניזם היהודי גם לפני השואה: "מוות ליהודים" צעק ההמון בעקבות משפט דרייפוס.
עם זאת האחדות הרצויה אינה רק אחדות של שותפות גורל אלא אחדות השואפת למימושם של יעדים משותפים. שנה חדשה בפתח, נייחל שכך יהיה.

מאמרים נוספים ממושג השבוע

אמן

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

נבואה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

עם סגולה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תפילה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »