פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

נחלקו חכמי ישראל באשר להסבר השם 'שבת הגדול' שניתן לשבת שלפני חג הפסח. ההסבר הנפוץ ביותר קשור במעשה שעשו בני ישראל בשבת זו. על פי הסבר זה, עשירי בניסן בזמן יציאת מצרים חל בשבת. ביום זה ("בעשור לחודש הזה") נצטוו ישראל לקחת "איש שה לבית אבות שה לבית". הם עשו זאת, ולפי רבותינו קשרו את השה לכרעי המיטה, ושם הוא הוחזק עד לשחיטתו בי"ד בניסן. הבתים היו אז פתוחים רוב שעות היום, וכל עובר ושב היה יכול להציץ מבחוץ. לשאלת המצרים מה פירוש המעשה הם ענו להם שהשה, שהוא אחד מאלילי המצרים, מיועד לשחיטה. לזכר מעשה גדול זה נקראה השבת 'שבת הגדול'.

מעשה כגון זה נקרא בשפה המודרנית פרובוקציה. מקור המילה פרובוקציה במשפט הרומי, שבו היא ציינה הליך משפטי מסוים שאיננו קשור לשימוש שנעשה במילה בשפה המודרנית. בשפה המודרנית מונח זה מציין דיבור או מעשה הנתפס קיצוני לעיתים ותכליתו להתריס ולנפץ מוסכמות. המעשה הפרובוקטיבי אינו תהליך הדרגתי, הוא פתאומי ומהפכני. על פי רוב פרובוקציה נחשבת בעייתית הן מבחינת כוונות הפרובוקטור הן מבחינת תוצאותיה, העלולות להיות הרות אסון גם כאשר הכוונות טובות. הסיבה לכך היא החשש מפני שרשרת אירועים בלתי צפויה שהפרובוקציה עלולה לעורר.
הפרובוקציה הגלומה בלקיחת השה בעשירי, הצגתו לעיני כול ארבעה ימים תמימים ושחיטתו הסופית בערב פסח הייתה מיועדת למטרה שכל פרובוקציה מיועדת לה: להרוס את הישן ולחשוף משהו חדש.
הרופא המלטזי אדוורד דה בונו (יליד 1933), שהיה מועמד לפרס נובל בשנת 2005, פיתח מודל של חשיבה אנושית המושתת על שישה דפוסים. אחד מהם הוא החשיבה הלָטֵרָלית (מילולית: חשיבה לצדדים). חשיבה לטרלית היא חשיבה בלתי צפויה, פורצת גבולות, החורגת מהמסלול הרציונלי המורגל. בדוגמה לחשיבה שכזו מביא דה בונו את משפט שלמה. דה בונו טוען שאחד הכלים המרכזיים המשמשים חשיבה שכזו הוא הפרובוקציה. יש מצבים שבהם דווקא הפרובוקציה, המעשה הבלתי צפוי שכל חשיבה שקולה ורציונלית הייתה נרתעת ממנו, הוא שיביא את התוצאה המיוחלת.
השחרור המנטלי שבני ישראל היו זקוקים לו כדי שיוכלו לצאת ממצרים כבני חורין הושג על ידי מעשה הפרובוקציה. נכונותם לבצע מעשה פרובוקטיבי, בניגוד גמור למה שהורגלו אליו במהלך חייהם כעבדים, הקנתה להם כבר במצרים את המנטליות הדרושה לבני חורין. נמצאנו למדים שאף שבזמנים כתיקונם דיבורים ומעשים פרובוקטיביים עלולים להיות מסוכנים, יש מצבי קיצון שבהם דרושה פרובוקציה כדי לפרוץ את גבולות החשיבה וההתנהלות שבשגרה אל עבר מציאות חדשה. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.

מאמרים נוספים ממושג השבוע

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

כבד את…

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »