שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

הדרישה לשוויון היא אחת משלוש דרישת היסוד של המהפכה הצרפתית, שעמדה בסימן של "חירות, שוויון, אחווה". שלוש דרישות אלה מבטאות אינטואיציה מוסרית חשובה. גם הבסיס המוסרי של ערך השוויון מוצק (למשל הדרישה לשוויון לפני החוק וכן לשוויון הזדמנויות). עם זאת הוגי הדעות הראו שהשוויון מציב בהכרח מגבלות לערך הראשון של המהפכה הצרפתית, החירות, ולמעשה אף מתנגש עימו. במובנו הרדיקלי השוויון עלול אף להפוך למכבש דורסני.
את הסכנה לחירות שטומן בחובו השוויון זיהה כבר שש שנים לפני פרוץ המהפכה הצרפתית ההוגה היהודי משה מנדלסון, המכונה גם "היהודי המודרני הראשון". 

את ספרו 'ירושלים', הנחשב לספר ראשון בפילוסופיה היהודית בעת החדשה, חתם מנדלסון בחזון קודר למדי באשר לשוויון האזרחי שהציעו משכילי אירופה ליהודים: "אם אין השוויון האזרחי יכול להתקיים אלא אם נסור מדרך התורה, […] הרינו רואים, למגינת הלב, חובה לעצמנו להודיע בגלוי: מוטב לנו למחול על השוויון האזרחי". מנדלסון דן כאן בלחץ שהופעל עליו ועל היהודים להשתוות לאזרחי אירופה הנאורה ולעזוב את היבדלותם הדתית. בהמשך הבהיר מנדלסון עוד: "הישמרו פן יש פה מוקשים אשר הקנאות מבקשת לטמון לחופש הדעות […] זה אויבו של הטוב, מתחסד בסובלנות, ובסתר כבר מחשל את הכבלים שהוא זומם לכבול בהם את התבונה […]".
תפיסה דיאלקטית זו, שאותו שוויון אוניברסלי "המתחסד בסובלנות" יכול בנקל להפוך לבלתי סובלני ומדכא, מהדהדת גם בהגותם החברתית של מייסדי האסכולה הפרנקפורטאית, מקס הורקהיימר ותיאודור אדורנו, שניהם יהודים. בעיני שני הוגים אלה הפך הרעיון האוניברסלי השוויוני לתחבולה בידי כוחות המבקשים באמצעותו לכפות צורת חשיבה אחידה על כולם. הם טענו שהמקור למשטרים הטוטליטריים שקמו באירופה במאה ה-20 אינו אחר מתנועת ההשכלה האירופית, אותה השכלה שהבטיחה צדק ושוויון לכולם. המשפט המפורסם ביותר בספרם 'הדיאלקטיקה של ההשכלה' הוא זה: "ההשכלה היא טוטליטרית" והיא עלולה להביא לידי "ניצחונה של השוויוניות המדכאה".
הדים עדכניים של חשש זה נמצא גם בתקופתנו, במציאות הישראלית: במאמר שכותרתו 'דמוקרטיה: האיום הליברלי', שפרסם בשנת תשס"ב יובל שטייניץ, ד"ר לפילוסופיה בהכשרתו, מהדהדים בבירור קווי המחשבה של האסכולה הפרנקפורטאית. המאמר מסתכם בקריאה "היזהרו מהדמוקרטיה הליברלית כי ממנה תצא דיקטטורה". ה'שוויוניות המדכאה' של תקופתנו, הדורשת מכולם להתיישר לפי דפוס החשיבה הליברלי, שולחת את זרועות התמנון שלה אל כל המערכות החברתיות ומבקשת להשתיק כל חריגה מהקונצנזוס של מעצבי דעת הקהל ומחזיקי המיקרופונים.
המעבר בין הדרישה המוסרית לשוויון לבין ה'שוויוניות המדכאה' מתבטא במובהק בהבדל בין הדרישה ל'שוויון זכויות' (וכן ל'שוויון הזדמנויות') לבין הדרישה ל'שוויון התוצאות'. קריאתו של קורח "כל העדה כולם קדושים" היא אב טיפוס לדרישה לשוויון תוצאתי המנותק מתרומתו של האדם לחברה וממדרגתו המוסרית והרוחנית: כולם קדושים, נקודה.
ההתמודדות עם קריאה זו רלוונטית היום כמו תמיד ואולי אף יותר מתמיד. דרישת השוויון התוצאתי לבשה במחוזותינו ממדים גרוטסקיים. בצבא למשל מנמיכים את הרף הקרבי לנשים כדי שהתוצאה תהיה שוויונית יותר לעומת לגברים. גם במערכות אחרות נדרש ייצוג שווה של קבוצות שונות בלי קשר לכישוריהן האמיתיים. השוויוניות התוצאתית משטחת את השיח, פוגעת באיכות ומאיימת על חופש הדעות. קורח ועדתו לא מתו, הם ירדו חיים שאולה, ויש מי שמקפיד להעלותם משם מפעם לפעם.

מאמרים נוספים ממושג השבוע

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

כבד את…

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »