תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר - מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן

ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

המילה 'תרבות' מופיעה בתנ"ך רק פעם אחת. היא מוזכרת בפרשתנו בהקשר שלילי: "וְהִנֵּה קַמְתֶּם תַּחַת אֲבֹתֵיכֶם תַּרְבּוּת אֲנָשִׁים חַטָּאִים לִסְפּוֹת עוֹד עַל חֲרוֹן אַף ה' אֶל יִשְׂרָאֵל" (במדבר לב, יד). מכל מפרשי התנ"ך בקרב רבותינו הראשונים רק אבן עזרא נדרש למילה יחידאית זו בקצרה: "תרבות – מגזרת 'אשר טפחתי ורביתי' (איכה ב, כד)". על פי אבן עזרא מדובר בלשון טיפוח וגידול. 

ההקשר השלילי שבו מופיעה מילה זו בפרשתנו, שבו היא מבטאת את חששו של משה ש"תחת אבותיכם", מתי המדבר, גדל דור חדש שממשיך בדרכם הרעה, השפיע גם על המשך השימוש במילה זו בלשון חז"ל.

 גם חז"ל משתמשים במונח זה בקשר לאדם על דרך השלילה. בהקשר זה מופיע אצלם המונח 'תרבות' באופן כמעט בלעדי כיציאה 'לתרבות רעה' (רק בקשר לחיות מופיע הביטוי תרבות אצל חז"ל במובן הלכתי ניטרלי: בעלי חיים מבויתים נקראים בלשונם "בני תרבות").

בלשון העברית המודרנית טבע אליעזר בן-יהודה את המונח 'תרבות' כמקבילה העברית של המילה הלטינית שהשתרשה בכל השפות האירופיות (cultura בספרדית ובאיטלקית, culture באנגלית וצרפתית, Kultur בגרמנית ועוד). מונח זה מציין בשפות אלו את מכלול הביטויים שבהם הציוויליזציה האנושית על גווניה הגאוגרפיים והאתניים מבטאת את ערכיה: טקסים משותפים, ספרות, מוזיקה, אומנות חזותית, הצגות, לבוש ועוד. כל אלה ביטויים של תרבות.

מחכמי ישראל בעידן החדש הרש"ר הירש (1808–1888) הוא ששיווה למושג התרבות (Kultur) מקום מרכזי במשנתו ההגותית והחינוכית. סיסמתו החינוכית, "תורה עם דרך ארץ", נשענת אומנם על מטבע לשון מהמשנה, אך היא חידוש, והרב הירש גם היה ער לכך, כפי שכתב באחת מאיגרותיו: "המונח דרך ארץ מציין אצלי עיקרון השכלתי ובתור שכזה הוא בהחלט פתוח לדיון ואף אינו מקובל על הכל". 

חז"ל כללו במונח 'דרך ארץ' מכלול רחב למדי של התנהגות כלל-אנושית נורמטיבית וראויה אך נזהרו מאוד שלא לכלול בה היבטים תרבותיים של הסביבה הנוכרית. לעומתם כלל הרש"ר הירש במונח 'דרך ארץ' במפורש את ה-Kultur (ושני ניניו, פרופ' מרדכי ברויאר והרב מרדכי ברויאר, מתרגמי פירושו על התורה, תרגמו אותה בצדק ל'תרבות'): "'דרך ארץ' היא דרך התרבות […] 'כ"ו דורות קדמה דרך ארץ את התורה', כמו שכתוב 'לשמור את דרך עץ החיים', 'דרך' זו דרך ארץ ואחר כך 'עץ החיים' זו תורה. התרבות פותחת את חינוך האדם, ואילו התורה משלימה אותו […] עלה התאנה והחגורה החלו בחינוך האדם; הם הם גילויים ראשונים של תרבות […]. 

"משום כך, רוח ישראל נוחה מכל תרבות, ובלבד שהיא מביאה לידי הכרת האמת ולידי עשיית הטוב. אולם, אם התרבות משועבדת לחושניות, רק תגדל על ידי כך ההשחתה […] עם זאת, השימוש לרעה בדרך ארץ (= בתרבות) לא יבטל את ברכת התרבות (כשלעצמה), שכן 'אם אין דרך ארץ אין תורה'. משום כך יחבב היהודי את כל האמת והטוב שבתרבות […] אך מאידך: 'אם אין תורה אין דרך ארץ'; אם התרבות איננה מביאה לידי תורה, אלא מבקשת למלא את מקומה, הרי אין היא הדרך המוליכה אל עץ החיים, אלא הדרך אל ההשחתה" (פירוש הרש"ר הירש לבראשית ג, כד).

מפעלי התרבות במדינת ישראל נתונים במשבר קשה בעקבות הקורונה. נאחל לתרבות במדינת ישראל לצמוח מהמשבר לתרבות שאינה "משועבדת לחושניות" אלא "מביאה לידי הכרת האמת ולידי עשיית הטוב"

מאמרים נוספים ממושג השבוע

תפילה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

תרבות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

שוויון

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ענווה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

התקרבנות

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

חד גדיא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

פרובוקציה

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

ספר ויקרא

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

צלם יהודי

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »

המקדש

מושג השבוע | ד"ר מאיר סיידלר – מלמד מחשבת ישראל באוניברסיטאות אריאל ובר-אילן ד"ר מאיר

קרא עוד »