האם יש למבחני האופי שבראיון הקבלה יכולת לנבא התאמה?

מגדלים באוויר, ד"ר שמוליק שנהב| ראש בית הספר לתואר שני במכללה ירושלים, מנהל קורס מנהלים ומרכז תוכנית מנהיגות בחמ"ד

פרשת השבוע גילוי דעת 419

בתקופה זו של השנה ("אחרי החגים") כמה מילדינו ותלמידינו שרויים במתח לא קטן בנוגע לעתידם. אנו מדברים על תקופת מבחני הכניסה. בעת האחרונה בחלק מהמוסדות נוספו על המבחנים הרגילים סוגים שונים של מבחני אופי: התלמידים שותפים לסדנאות ומביעים בהן את יכולתם החברתית, את תרומתם לקבוצה ועוד.
בפרשה אליעזר בוחן את רבקה במבחן אופי כדי לדעת שהיא אכן מתאימה ליצחק: "והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני" (בראשית כד, יד).   

האם יש לעודד את תופעת מבחני האופי או שיש לתהות בדבר יעילותם במבחן המעשה שיבוא לאחריהם?

באחד המדרשים מסופר על ארבעה שביקשו מהקב"ה סיוע בבחירת אנשים המתאימים, סיוע שהמדרש מגדיר "שלא כהוגן", ובכל זאת הקב"ה נענה לשלושה מתוך הארבעה. אם ארבעה  תבעו שלא כהוגן, מדוע לשלושה (אליעזר, שאול וכלב) נענה הקב"ה, ולרביעי (יפתח) לא נענה?

אם נבדוק נמצא שאליעזר וכמוהו שאול וכלב הוסיפו לבקשתם את מבחן האופי. אליעזר ביקש לבדוק את מידת החסד והנתינה של רבקה, ושאול וכלב בחנו את מידות האומץ והגבורה. לעומתם יפתח נדר ללא כל מבחן אופי של חסד, אומץ או תכונה אחרת, ואולי בשל כך לא נענה.

נשים לב גם ששלושת המקרים שבהם נענו על ידי מבחני האופי הם בענייני שידוכין. יש שיאמרו כי רק שם מקומם של המבחנים הללו, ויש שימצאו להם שימוש גם בתחומים נוספים.

כתבות נוספות באותה קטגוריה