שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

שאלות לגבי כיבוד הורים

צום למעוברות ומניקות

השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות? 

"לא לצום".

מה יעשו עם הבדלה? האם להבדיל מייד או לחכות לבוקר? 

 

 

"יבדילו מייד במוצאי שבת. לא על יין ולא על מיץ ענבים אלא על תה או קפה". 

נעליים נוחות שאינן עשויות מעור 

האם מותר בתשעה באב לנעול נעליים נוחות, שאין מרגישים בהן את קושי הרצפה, אבל אינן מעור? 

"אפשר, כי היום אנחנו נחשבים איסטניסים לעניין הזה".

צער על חורבן המקדש

האדר"ת (חותנו של מרן הראי"ה קוק) כתב בצוואתו לבניו "הן תלאות רבות והרפתקאות שונות עברו עלי, לא עליכם, והן הן הזקינו אותי בלא עת, ילדים רבים נקטפו באביב ימיהם, ל"ע, בכל זאת אין דבר אשר יביא אותי לידי בכי תיכף כמו שמביא אותי זכרון ירושלים עיר קדשנו ובית תפארתנו, גלות השכינה, גלות התורה וגלות ישראל, אשר ברגע שאני מתבונן בהם זולגות עיני דמעות" (נפש דוד אות לד).

כיצד גם אנשים פשוטים יכולים להרגיש את צער החורבן? 

"שידעו שכל הצרות נובעות מחורבן המקדש". 

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת