שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

מנורת לילה

כיבוי אור בחדר הילדים בשבת
מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון?
"אם אין לילדים מקום לישון, מכיוון שמדובר במלאכת כיבוי, שהיא מדרבנן, מותר לקטן לעשות מלאכה דרבנן לצורך עצמו (ראו באור הלכה שמג, א 'מדברי'). עדיף שקטן מתחת לגיל חינוך יכבה, ועדיף שיכבה בשינוי, למשל במרפק או במקל".
שכחו לכבות את הנורה במקרר בשבת
מה לעשות כאשר שכחו לכבות את האור של המקרר בשבת?

"א) כנ"ל בעניין הנורה בחדר. מכיוון שהנורה במקרר אינה נורת ליבון, ולדעת פוסקים רבים אין בהדלקה איסור דאורייתא, ומכיוון שמדובר בפסיק רישא ללא כוונה, אם קטן צריך לאכול הוא יכול לפתוח לצורך עצמו, וממילא גם אחרים יכולים לאכול.
"ב) יש לנצל את ההזדמנות שהקטן פתח לצורך עצמו ולהוציא את כל המאכלים הנחוצים לשבת, ולא להחזירם למקרר אלא לבקש לאחסנם אצל שכנים. בדרך כלל המקרר ייסגר מעצמו, ואין לפותחו שוב. 
"ג) כלל גדול לשבת: מייד כשקונים מקרר יש לנתק את האור עוד בחנות. אין לסמוך על כך שיזכרו לכבות או לנתק".

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת