שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

שאלות לגבי כיבוד הורים

אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליו
האם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?
"טבילת כלים היא חובה מהתורה. עם זאת כלי שלא הוטבל אינו טרף, וגם המאכל שבו לא נטרף. על הבעלים מוטלת החובה להטביל את הכלי, וכל עוד אינם עושים כן הם מבטלים מצווה.
"חז"ל אסרו להשתמש בכלי לפני הטבלתו אך לא הטריפו אותו. לכן מי שנקלע לבית של אדם שלא הטביל את כליו והגישו לו דבר מאכל בכלי לא טבול (כגון שהמאכל כשר וקר, לדוגמה מים קרים), מכיוון שהכלי אינו שלו ולא עליו מוטלת החובה להטבילו ואין לו מקווה סמוך, הוא נחשב אנוס ויכול להשתמש בכלי לא טבול".

טבילת כלים חשמליים
מה יש לעשות באשר לטבילת כלים חשמליים, כגון טוסטר וכלים אחרים שעלולים להיהרס במים?
"כלי חשמלי שאי אפשר להטבילו יש למסור לאומן ישראלי שיפרק משהו קטן במנגנון וישבית את הכלי, ויתקנו מחדש. מכאן ואילך זהו כלי שנעשה על ידי ישראל, ואין צורך להטבילו".

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת