סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

הרב נבנצל

סוכות בד
מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה?
כל עוד המחיצות נשארות מחוברות ולא מתנתקות מהרצפה או מהסכך יותר משלושה טפחים הן כשרות. אין פסול בכך שהן נעות ברוח יותר משלושה טפחים. כך שמעתי מהגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.
טיולים בחג
מי שיוצא לטיול בחג הסוכות, האם הוא פטור ממצוות סוכה כמו הולכי דרכים שפטורים מהמצווה?
לא. הפטור הוא רק למי שנאלץ לצאת לדרכו, אבל המחליט לצאת לטיול כדי ליהנות מחליט בזה לבטל את עצמו מהמצווה ללא סיבה הכרחית, ולכן אינו פטור מהסוכה, וחייב לאכול ארוחות קבע בסוכה.

סוכה רועשת
מי שרוצה לישון בסוכה אבל אינו יכול מפני שיש בה רעש מהשכנים או מילדים הנמצאים בה, ורק אם ימתין שעה או שעתיים יהיה בסוכה שקט ויוכל לישון בסוכה. האם צריך להמתין עד שיהיה שקט או שיכול לישון בבית?
הוא אינו צריך להמתין, ויכול ללכת לישון בביתו.
נרדם מחוץ לסוכה
מי שנרדם מחוץ לסוכה, למשל תוך כדי שיעור, האם צריך להעיר אותו?
לא; הוא ישן כעת, וישן פטור מן המצוות. אם זה שיעור תורה הוא גם 'הולך לדבר מצווה' ופטור מסוכה מטעם זה.
חתן בשנה הראשונה
חתן בשנה הראשונה לנישואיו, האם יכול לישון בביתו עם אשתו מפני שעליו לשמח את אשתו, כמאמר הכתוב "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח"? אני לא חושב שיש לו היתר שלא לישון בסוכה. זה לא כלול במצווה.

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת