שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

שאלות לגבי כיבוד הורים

ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

קימה מפני הורים
האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים אינם מקפידים על זה היום. כנראה מוחלים.
האם ראוי לאבא להנהיג בביתו שעומדים מפניו, כפי שהיה נהוג פעם וכמבואר בשולחן ערוך?
תלוי מי ההורים ומי הילדים. ההורים צריכים לחשוב אם הדבר מוסיף לחינוך הילדים או להפך.
ואיך הרב נוהג בביתו?
הם עומדים, אבל מעולם לא אמרתי להם לעמוד מפניי.

לבקש מההורים טובה
האם מותר לילדים לבקש מההורים שלהם לעשות משהו בעבורם, למשל לבקש למזוג להם משקה או להביא להם משהו מהחדר הסמוך?
לא ראוי, אבל תלוי בני כמה הילדים. בגיל צעיר אפשר, כי ההורים מטפלים בהם. בגיל מבוגר יותר לא ראוי (הערת העורך: ראו בהליכות עולם של הגרע"י יוסף חלק ח, עמ' קמח, מה שהאריך בשאלה זו).
כיבוד אב שאינו שומר תורה ומצוות
האם צריך לכבד אבא שאינו שומר תורה ומצוות?
כן. בשולחן ערוך (רמ, יח) מבואר שאפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתירא ממנו. וברמ"א שם מביא שיש אומרים שאינו מחויב לכבד אביו רשע אלא אם כן עשה תשובה. למעשה אני חושב שצריך לכבד אב רשע כדי שלא ימנעו החילונים את הבנים מלחזור בתשובה.
כיבוד אח גדול
"חייב אדם בכבוד אחיו הגדול" (שולחן ערוך רמ, כב). במה צריך לכבד את האח הגדול?
להקדים אותו ראשון, למשל באוכל. 

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת