שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל

שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי?

רגל בועטת בכדור

זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי שעה כושר או ספורט ביום או לפחות פעמיים בשבוע, אבל לצפות באחרים שמשחקים יש בזה ביטול תורה ובזבוז זמן. במקום שאלפי אנשים צופים בכמה שחקנים על המגרש, היה נכון יותר שאלפי אנשים יתעמלו לבריאות גופם, וכמה אנשים יצפו בהם.
מה עוד שכל האווירה הכרוכה במשחקים הללו שלילית. התחרותיות וההתשעבדות למשחקים אלו גרועה, והערצת קבוצות ושחקנים פסולה. גם רמת הדיבורים סביב המשחק רדודה: "אם השחקן יבקיע גול 'יש אלוהים', ואם הוא לא יבקיע גול 'אין אלוהים' חלילה ('אלוהים' כאן אינו שם קודש).

מכל מקום זה לא איסור ממש. מי שלא יכול ללמוד תורה ואין לו מה לעשות, עדיף שיצפה במשחק משיעשה דברים גרועים יותר. ספורט הוא הבידור הכי פחות חמור.
האם יש הבדל בעניין זה בין צפייה במשחק דרך המסך לבין מי שהולך לראות משחק חי?
אין הבדל, אלא שללכת לצפות במשחק זה יותר בזבוז זמן וגם בזבוז כסף.
האם מותר לצפות במשחק שצולם אגב חילול שבת?
אסור ליהנות מהחילול שבת ולצפות במשחק. מכיוון שהמשחק צולם עבור הצופים, הדבר נחשב כאילו המשחק צולם בשליחותם. אם לא היו צופים לא היה משחק, ולכן הצפייה אסורה משום 'הנאה ממעשה שבת', ונוסף על כך יש בכך סיוע לעוברי עבירה (ראו כתב סופר, או"ח, סי' נ).
בחור מוכשר מאוד בספורט שרוצה להיות שחקן מקצועי, מה יחס התורה לזה מצד ההלכה והשקפת התורה?
זה לא המקצוע האידיאלי. מקצוע טוב הוא מקצוע שתורם לחברה, כגון רופא או אופה, שנותן משהו לחברה. שחקן אינו תורם לחברה. להפך, הוא שותף באווירה השלילית שהוזכרה למעלה. מכל מקום זה לא נורא. בסופו של דבר זה מקצוע. יש עוד מקצועות לא אידיאליים שאנשים מתפרנסים מהם.
יש טוענים שיש קידוש השם בכך ששחקן דתי הוא שחקן מוצלח. האם יש אמת בטענה?
אם הוא כבר נמצא במקום הזה, ונמנע מלשחק בשבת משום חילול שבת ומעודד את חבריו גם להימנע מלשחק בשבת, יש בזה משום קידוש השם. וכן מי שנמנע מלהשתתף באירוויזיון משום חילול שבת. באופנים אלו יש קידוש השם.

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת