שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות
מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כמו שכתוב בנוסח שבסידור שברשותי", ויפריש מטבע לחילול מעשר שני?
"רק בשעת הדחק גדולה למי שאינו מסוגל להפריש כראוי. החזון איש התיר, אבל אין לסמוך על זה שלא בשעת הדחק". 

מעשר ראשון ללוויים בזמננו
האם צריך לתת מעשר ראשון כיום ללוי, או שמא אין חובה משום שאבדה חזקת הייחוס?

"חייבים לתת את מעשר ללוויים גם כיום. הם מוחזקים לוויים. אומנם החזון איש העלה שניתן להקל, אבל מנהג ירושלים להחמיר, וכן מורים במכון התורה והארץ".
הפרשת תרומות ומעשרות מכל מה שקונים
האם ראוי להפריש תרומות ומעשרות מכל מה שקונים? יש שעושים כן משום שלא סומכים על המשגיחים.
"חלילה לא לסמוך על המשגיחים. זה שקר לומר כן. המשגיחים ודאי נאמנים. אלא שלמעשה קשה למשגיחים לכסות את כל המקרים במאה אחוז. לפעמים הסחורה מגיע בשעה אחרת וכדומה, ולכן מנהג חסידות להפריש מכל דבר שקונים לפני שאוכלים".

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת