שמירת שבת ושמירת חיים

אבי קנטרוביץ | מנכ"ל תנועה והלכה

מכונית ואופניים
אנו קוראים להורים: תנו דוגמה אישית לילדיכם, אל תחצו במקום אסור, הדריכו את ילדיכם להתנהג על פי החוק ולהפעיל שיקול דעת. הציגו להם מצבים מורכבים בכביש ואפשרויות להתמודד עם מצבים אלה

רבים מאיתנו בדרכם לבית הכנסת בליל שבת נתקלים בכלי רכב של 'המאחרים הממהרים'. כאלה שמגיעים ליישוב ברגע האחרון או נוסעים ביישוב משכונה לשכונה כדי לחנות קרוב לבית הכנסת לנסיעה במוצ"ש, ומשום שהשבת כבר נכנסה, וכאמור חוששים מחילול שבת, נוסעים במהירות מופרזת ומהווים סיכון לעצמם ובעיקר להולכי רגל ולילדים שאחרי הדלקת נרות מתנהלים לאיטם, סמוכים ובטוחים שהכבישים בטוחים. 

 

כדי להיות שלמים עם ההלכה, להלן סדר עדיפויות הלכתי:  אם אתם רוצים להגיע לפני הדלקת הנרות, צאו חצי שעה לפני הזמן שחשבתם לצאת. 

 אם הגעתם ליישוב סמוך להדלקת נרות, סעו בנחת עד שתגיעו.

 אם אתם צפויים להגיע ליעדכם עד 18 דקות אחרי הדלקת הנרות, הסירו את הרגל מדוושת הגז וסעו לאט ממה שאתם רגילים. ילדי שבת צועדים על הכביש. 

ואם משום מה אתם ממש מאחרים, ויש לכם היתר לנסוע בשבת מטעם חשש פיקוח נפש, סעו לאט עוד יותר, כי אף אחד לא מצפה שכלי רכב יעבור בכביש. 

המוטו ההלכתי שעומד מאחורי סדר עדיפות זה הוא "חמירא סכנתא מאיסורא" (חולין י ע"א). בכל מקום שיש ספק סכנה לעומת איסור, יש לעבור על האיסור ולא להיכנס אפילו לספק סכנה.

סכנה: צומת – כבר דיברנו וכתבנו, ועדיין, לולא הקב"ה המגונן ושומר על הפתאים היינו סובלים מנפגעים ומנזקים רבים. מטבע הדברים, כשנכנסים לצומת בכלי רכב, באופניים או ברגל חייבים לתת את הדעת לאחרים הנכנסים לצומת מכיוון אחר. בזמן האחרון יותר מפעם אחת היו תאונות או כמעט תאונות בצמתים. נכון שיש כללי זכות קדימה, אך לשם שמירה על שלומנו יש לנקוט את הכלל "זכות קדימה נותנים, ולא לוקחים". בצמתים שאין בהם שדה ראייה מספק מותקנת מראה. חשוב להסתכל במראה קודם שחוצים את הצומת.   

 

כתבות נוספות של תנועה כהלכה: