החזרת פרוזבול

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

איך מחזירים הלוואה למי שלא עשה פרוזבול? אנו ממשיכים לסקור את השאלות והתשובות בעניין שמיטת כספים ודיני פרוזבול.
אנו ממשיכים לסקור את השאלות והתשובות בעניין שמיטת כספים ודיני פרוזבול:
האם הפרוזבול מועיל להלוואות שניתנו לאחר עריכתו?

תשובה:


הפרוזבול מועיל רק להלוואות שנעשו לפני עשיית הפרוזבול. לכן אף מי שסידר פרוזבול, אם כבר הספיק להלוות שנית אחר שעשה הפרוזבול, ילך לפני התקדש ליל ראש השנה אצל שלושה אנשים ויאמר להם: "הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה".
מה יעשה מי שנזכר ברגע האחרון שלא עשה פרוזבול?
נזכר בערב ראש השנה לפני התקדש ליל החג שעדיין לא עשה פרוזבול, יאסוף מיד שלושה אנשים וימסור להם חובותיו בעל פה, אבל אם כבר שקעה החמה יש לחוש ולהחמיר שאין יכולין לעשות עוד פרוזבול.
מה יעשה מי ששכח לעשות פרוזבול?
מי שלא עשה פרוזבול אסור לו לגבות חובותיו. ואם בא הלווה לפרוע את החוב, צריך המלווה לומר לו "משמט אני", ואם אמר הלווה "אף על פי כן, אני רוצה לשלם בתורת מתנה", מותר למלווה לקבל. חשוב לומר שאף שמצד הדין אין הלווה מחויב כלל לשלם למלווה כשלא עשה פרוזבול, מכל מקום אמרו חכמים שאם מחזיר את החוב בתורת מתנה – רוח חכמים נוחה הימנו, כדי שלא יפסיד המלווה.

2022-11-03
Scroll to Top
גלילה למעלה