בדיקת תפילין

הרב ח. יפרח

שאלה:
כל כמה זמן צריך לבדוק תפילין?

תשובה:
כיום – בתפילין שנעשו בהידור אצל סופר מומחה, ראוי לבדוק פעם אחת בצורה טובה את התפילין שלו, כדי לוודא שאכן אין בהן תקלות.
יותר מזה אין צורך לפתוח שוב משום שכל פתיחה עלולה לגום את התפילין.

בברכה,

הרב ח. יפרח

תאריך השאלה:

2021-12-09
Scroll to Top
גלילה למעלה