גליון 511

ביטחון ישראל – מי ראוי להיות שר הביטחון?

הרב שמעון בן ציון

מדי שנה בשנה ביום העצמאות ובכ"ח אייר, יום שחרור ירושלים, ערכה ישיבת מרכז הרב מסיבת חג מרוממת בראשותו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. לעיתים קרובות כיבד את המסיבה בנוכחותו שר הביטחון. כאשר הגיע תורו של ראש הישיבה לשאת את דבריו, פנה לשר הביטחון ואמר: "ברשות שר הביטחון הצבאי". הרב דקדק מאוד בניסוח. הכוונה הייתה ברורה: שר הביטחון יונק את כוחו מהקב"ה, שהוא שר הביטחון האלוקי, האוזר את עמו בגבורה ועוטרו בתפארת ניצחון. 

רבנו בחיי כותב בפתיחה לשער הביטחון: "מי שבוטח בזולת ה', מסיר האלוקים את השגחתו מעליו", כדברי הכתוב בתהילים: "ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו", וכן אומר הנביא ירמיהו: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב". חכמינו במשנה, בסוף מסכת סוטה, שואלים: "על מי יש להישען?" ועונים: "יש לנו להישען על אבינו שבשמים". מדיניות הביטחון של ישראל חייבת להישען על כוחנו, ואותו אנו מקבלים מה', הנותן לנו כוח לעשות חיל. אסור לנו להישען על מעצמות ועל מדינות זרות, שכן הן מתגלות תמיד, בסופו של דבר, כמשענת קנה רצוץ. 

ועוד זאת צריך לומר: לעיתים אנחנו מדמים שהשגנו הרתעה נגד אויבינו, אבל כל עוד יכול להיות מצב שבו נערה תמימה וטהורה, אורי אנסבכר הי"ד, יוצאת לשעה קלה מכותלי המוסד שבו שירתה, ומחבל כמלאך המוות נתקל בה "ולנערה אין לה מושיע", הרי שאין זו ההרתעה הנדרשת בארצנו. נכון שאי אפשר להציב שוטר או חייל ליד כל אחד ואחת, אבל אם מטילים אימה ופחד על אויבינו, ההרתעה תמנע מצב נורא כמו שהיה לאורי הי"ד או כמו שחווים אחינו תושבי הדרום אחת לכמה ימים. 

כדי שנזכה לביטחון אמיתי הכרח הוא ששר הביטחון הצבאי יאמין ויבטח באלוקי מערכות ישראל, יכבד את התורה ואת כל מה שקדוש לעם ישראל. שר ביטחון כזה ימשיך את דרכם של המצביאים הגדולים שקמו לעמנו, כמו יהושע בן נון, דוד המלך, יהודה המכבי, בר כוכבא ועוד רבים, אשר היו דבקים באמונה בה' וגילו באישיותם ובמעשיהם את הקדושה והגבורה היהודית. 

אז נזכה לסייעתא דשמיא ולקיום הבטחתו של הנביא זכריה: "וְגִבַּרְתִּים בַּה' וּבִשְׁמוֹ יִתְהַלָּכוּ, נְאֻם ה'". 

גלילה למעלה