גליון 511

בין שלום למחלוקת

עו"ד לילי הורביץ

כמה קטן הוא הפסע בין שלום בית-למחלוקת. רק אתמול הם אהבו ופתאום הם שונאים זה לזו. פעם שאלתי אישה אחת מה אהבת אצל בעלך שהתחתנת איתו? היא ענתה 'השקט שלו', כששאלתי אחר כך למה היום היא רוצה להתגרש היא ענתה 'בגלל השקט שלו'.

במאמרו של אבי, הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, שכותרתו 'שלום בית', מופעים ששת העקרונות ליצירת הרמוניה נאה בחיי הזוג, וחישול החיים המשותפים לעמידה איתנה בפני כל סערה:

תפקוד > חלוקת שטחי אחריות בניהול התקין של הבית. על בני הזוג להחליט מהם התחומים עליהם מופקד כל אחד. הערכה > צורך נפשי יסודי לכל אדם ובפרט בזוגיות. הרבה משברים פורצים עקב חוסר הערכה וזלזול, כאשר צד אחד מרגיש שהוא נותן את כולו לתא המשפחתי והשני לא מעריך זאת. לפעמים מספיקה מילה טובה על מנת לישר את ההדורים. יחסים > הם בעלי משקל כבד ורציני וחשוב שכל אחד יהיה קשוב לשני וירצה באושרו. נכונות > אדם הוא עולם מלא. יש לו רצונות, מאווים וכיסופים שאינם עולים בקנה אחד עם אלה של בן זוגו ובשל כך נוצרת התנגשות. לכן כל צד צריך ללכת לקראת הצד השני בנתינה אין סופית בהידברות, ושלא תשתלט מידת הגאווה. רוחניות > בית יהודי אינו יכול לעמוד בלי רוח. אם זוגיות תתבסס רק על חומריות, הזוגיות תגיע לידי רוויה ולא תשרוד, ועל כן כל זוג צריך למצוא את הצד הרוחני שבזוגיות. מסגרת נאה > ארגון פיזי של הבית, ניקיון הבית, ניקיון הגוף, יצירת אווירה נעימה, תבשיל טוב, שי אחד לשני וכדו', כל אלה יוצרים הרמוניה ראויה וגעגוע. כך כשחוזרים מהעבודה יודעים שחוזרים לבית שליו ורגוע.

את המאמר 'שלום הבית', המפרט עקרונות אלה בהרחבה, מסיימים דברי חז"ל 'האוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך'.

אסיים את דברי בכך ואחזק את דברי אבי מורי זצ"ל. על כל זוג לנסות לצמצם את המשברים. אל תשכחו כי התחתנתם מאהבה, ועומדים כיום מאחוריכם ילדים הזקוקים להורים שיחיו בשלום ובאהבה, וישמשו דוגמא טובה לזוגיות שלהם בעתיד  

גלילה למעלה