בן שחזר בשאלה

הרב ח. יפרח

שאלה:

בני שחזר בשאלה… איך אוכל לקרבו?

תשובה:

בשל גילו הצעיר של בנך אני מניח שלא הספיק להגיע לבירורים שכליים שהנחו אותו לכפור בדרך הוריו ולאמץ דעות חדשות. כנראה שדרכו החדשה נגרמה משום רוגז על החברה הדתית שאנשיה פגעו בו (ואולי גם ההורים).

אולי גם נכנס להכרת חברה לא דתית שמאפשרת לו 'עינוגים' זמניים הגורמים לו לשמחת חיים שהייתה חסרה לו.

לכן נראה לי שיש לפעול לברר מהם הפגיעות שנפגע ולדאוג שמכאן ואילך לא ייפגע על ידם (גם בבית, ואפילו עם מדובר במילים לא טובות שהוחלפו בתוך המשפחה וגרמו לא לצער) אם הילד, הנער, נפגע על ידי ההורים עליכם להתנצל ולקרב אותו אליכם בצורה אמיתית וכנה. לא 'על מנת'.  מתוך אמונה שבעצמיותו הפנימית יש קדושה ככל אחד מישראל והוא ראוי לאהבה ולקירוב בזכות עצמו.

2023-02-14
Scroll to Top
גלילה למעלה