ברכת קרוטונים

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

ילדיי שאלו אותי מה מברכים על קרוטונים?

תשובה:
ברכתם ראשונה על הקרוטונים היא ״בורא מיני מזונות״ מכיוון שהם נאפים מלחם מיוחד שאינו ראוי כל-כך לאכילה, שעשוי רק לשם קרוטונים, והוא גם קשה ככיסנין.
אם אכל מהקרוטונים לבדם כשיעור של יותר מכזית, בזמן קצר ביותר, של ׳כדי אכילת פרס׳ – עליו לברך ברכה אחרונה ״על המחיה״.
חשוב לציין שאם אכל הקרוטונים עם שאר מאכלים, מתעוררת שאלה של ׳קביעת סעודה׳, שצריך לברך לפניה ברכת ״המוציא״ ולאחריה ״ברכת המזון״.
בהצלחה, שיקוים בנו, כמו שנאמר – לפעמים המרק הוא רק תירוץ…

2022-03-15
Scroll to Top
גלילה למעלה